הקורס לפיתוח חשיבה אלגוריתמית

מאת: ד”ר אורנה מילר *

ד" אורנה מילר

ד”ר אורנה מילר

כיצד מפתחים חשיבה אלגוריתמית וחישובית? ישנם נושאים שבהם מתחבטים מרצים ממחלקות אקדמיות שונות, אלא שמעטות מידי ההזדמנויות לשיח בין-מחלקתי הקשור בהוראת תכנים מסוימים. קורסי מבוא לתכנות ולמדעי המחשב קיימים בכל אחת מן המחלקות האקדמיות במכללה, והאתגר המשותף לכלל המרצים המלמדים קורסים אלו הוא: כיצד מפתחים אצל הסטודנטים מיומנויות חשיבה המאפיינות יכולת פתרון בעיות אלגוריתמיות וכתיבה של תוכניות מחשב?

מיומנויות אלו מכונות “חשיבה אלגוריתמית”, כאשר לאחרונה מדברים על מושג רחב יותר – “חשיבה חישובית” (Computational Thinking). הכוונה לתהליכי החשיבה הכוללים ניסוח בעיה ותיאור פתרונה באופן שמחשב, או אדם, יכולים לבצע ביעילות. חשיבה חישובית כוללת מיומנויות של הפשטה, ייצוג מידע ומידול, התמודדות עם מורכבות של בעיות, ניתוח נתונים רבים, יצירתיות ועוד.

בסמסטר אביב תשפ”ב נפתחה קבוצת עניין של מרצים ממחלקות שונות, שנועדה לספק מסגרת ללמידת עמיתים, חשיבה משותפת ושיתוף הדדי ברעיונות ובחומרי למידה. היוזמה היא בתמיכת המרכז לחינוך הנדסי וליזמות והמחלקה להנדסת תוכנה ומשתלבת במהלך המכללתי לחיזוק והרחבה של קורסי האלגוריתמיקה ומדעי הנתונים במחלקות השונות. בין הנושאים אשר דנו בהם במהלך הסמסטר הקודם: דרכים להעברת מרכז הכובד מהוראת שפת תכנות מסוימת להקניית מיומנויות חשיבה ולימוד עקרונות כלליים, שילוב משימות של פיתוח פרויקטים ושיטות הערכה ומבחנים עם וללא מחשב.   

פעילות הקבוצה צפויה להמשיך בשנת הלימודים הקרובה ותעסוק בתבניות אלגוריתמיות (אלגוריתמים בסיסיים המופיעים שוב ושוב בהקשרים שונים), ויזואליזציה והמחשות, שיקולים בבניית מקבצי תרגילים לסטודנטים, למידה מטעויות, בניית משימות בנושאים עכשוויים, אסטרטגיות לפתרון בעיות, היבטים פסיכולוגיים של פתרון בעיות ונושאים אחרים שיציעו חברי הקבוצה. 

מרצים המעוניינים להצטרף לקבוצת העניין מוזמנים ליצור איתי קשר: ornamu@braude.ac.il

  • ד”ר אורנה מילר היא חברת סגל המחלקה להנדסת תוכנה, מרכזת הקורס “מבוא למדעי המחשב” וחוקרת בתחום הוראת מדעי המחשב

 

ייעוץ לימודים