מתכוננים לעולם העבודה החדש

המרכז לחינוך הנדסי וליזמות, בשיתוף עם דיקנט הסטודנטים, מקדמים בשנה האחרונה תוכנית נרחבת להכנתם של הסטודנטים להצלחה בעולם העבודה החדש, עם דגש על מיומנויות נדרשות במאה ה-21. בלב התהליך עומד שילוב מיומנויות העתיד כחלק אינטגרלי ממערך ההוראה והלמידה בכל תוכניות הלימוד במחלקות להנדסה.

אחת הסדנאות, שבה ניתן אבחון אישי ומשוב לכל מרצה

“המכללה עובדת בשיתוף פעולה עם חברת EQ-EL, אשר מתמחה בהכנתם של ארגונים, מנהלים ועובדים לעולם העבודה החדש”, מספרת ד”ר נירית גביש, ראשת המרכז לחינוך הנדסי וליזמות. “חברת EQ-EL פיתחה מודל ייחודי הנקרא ‘חמש היבשות’, שבו מוגדרות המיומנויות הנדרשות כיום בשוק התעסוקה. חלק ייחודי בתהליך הוא היכולת לקבל פרופיל מוכנות אישי לעולם העבודה באמצעות תהליך אבחון אישי. כפועל יוצא מתהליך זה, כל סטודנט יוכל לבנות לעצמו תהליך Upskilling אישי בהתאם לפרופיל המוכנות והחזון האישי והמקצועי שלו”.

לדברי ד”ר גביש, ביחד עם החברה הוגדר תהליך שבו תיבנה תשתית לשילוב מיומנויות בשלושה אופנים: בתוך חומרי הלימוד ומטלות הקורסים האקדמיים, כסדנאות ייעודיות לסטודנטים, וככלי לשימוש הסטודנטים לאבחון ופיתוח עצמיים.  התהליך כולל שישה חלקים:

בחלק הראשון נערכו שתי סדנאות למרצים, לצורך היכרות עם המודל וחשיבה על האופן שבו ניתן יהיה ליישם אותו בתוכנית הלימודים במכללה. כל סדנא כללה מספר מפגשים קבוצתיים, אבחון אישי ומשוב לכל מרצה. בצוק העיתים, חלק מהמפגשים נערכו בזום וחלקם היו פיזיים.

 בחלק השני נערכה סדנא ייעודית להנהלת המכללה, שכללה היכרות עם המודל, אבחון אישי ומשוב קבוצתי, על מנת לחבר את ההנהלה לתהליך.

בחלק השלישי נערכו מספר סדנאות ייעודיות, עבור מספר קבוצות של סטודנטים משנים שונות וממחלקות שונות, אשר כללו היכרות עם המודל, אבחון אישי ופגישות עם קבוצות מיקוד, כדי לקבל מידע לגבי האופן שבו המודל נתפס על ידי הסטודנטים והערך המוסף שהם רואים בהכשרה למיומנויות. סדנאות אלו צפויות להמשיך גם בשנת הלימודים הבאה.

המכללה תגדיר את האופן שבו יופנמו מיומנויות המאה ה-21 בתוכניות הלימודים

החלק הרביעי כולל הכשרת “מובילים פנימיים” מקרב המרצים, דיקנט הסטודנטים וצוות מטעם המרכז לחינוך הנדסי וליזמות, אשר יובילו את התהליך במכללה ויגדירו את האופן שבו משולבות מיומנויות המאה ה-21 בתוכניות הלימוד. הכשרה מקיפה של 10 מפגשים בני 4 שעות נערכה השנה, ותיערך הכשרה דומה גם בשנת הלימודים הבאה.

בחלק החמישי, שילך ויתגבש, תיווצר תוכנית לימודים ארבע-שנתית, שבאמצעותה הסטודנטים ירכשו את המיומנויות החיוניות להצלחה בעולם העבודה החדש, כולל שילוב בתוך הקורסים, סדנאות ייעודיות ושימוש בכלי אבחון עצמי.

 החלק השישי הוא מחקר מלווה לגבי התהליך ופרסום התוצאות, שיתרחש במקביל לחלקים האחרים.

“התוכנית מאתגרת ואיננה קלה למימוש, משום שעד עתה עסקו מוסדות ההשכלה הגבוהה, המכשירים מהנדסים, בעיקר בתחומי התוכן המקצועיים, ולא נתנו מקום מספיק למיומנויות העתיד”, מסכמת ד”ר גביש. “שינוי כה מהפכני דורש הסתכלות מחדש על תפקיד האקדמיה בכלל והמכללה בפרט ושבירת פרדיגמות קיימות, וכן דורש מהמרצים למידה של תחום ידע חדש, שאינו מוכר להם, ושילובו בקורסים שלהם. ובכל זאת אנו אופטימיים לגבי הצלחת התוכנית, בראותנו עוד ועוד מרצים, יועצים מהדיקנט ואנשי צוות, הנוטלים בה חלק וכבר מיישמים את התכנים והשיטות בקורסים אקדמיים ובליווי סטודנטים”.