יזמות בין-תחומית מרובת שלבים

במכללה החלו ליישם בשנה האחרונה מסלול חדשני של “יזמות בין-תחומית מרובת שלבים”, הכולל ארבע אבני דרך: קורס “איתור צרכים, בעיות והזדמנויות”; אירוע האקתון; קורס “פרויקט בין-תחומי”; ומיזם סטודנטים.

מטרת הקורס “איתור צרכים, בעיות והזדמנויות” לפתח בקרב בוגרי המכללה גישות הנדסיות ויזמיות בין-תחומיות לפי גישת ה-Makers, ולגרום לשינוי תפיסתי על ידי חשיפתם לאתגרים בהיבטים חברתיים ותעשייתיים של עבודת המהנדס. במהלך הסמסטר נחשפים משתתפי הקורס לתחום התוכן ולאוכלוסיית היעד, מגדירים את האתגרים ולומדים את הבסיס לעבודה בצוות רב-תחומי ולפיתוח אב-טיפוס. בשנת תשפ”א נושא הקורס שנבחר – “אתגרי הגיל השלישי” – נערך בשיתוף עם ג’וינט-אשל.

סטודנטים שעוברים את התהליך משתלבים באירועי ההאקתון של המכללה

אירוע ההאקתון מתרחש בסיומו של הקורס. זהו אירוע יזמות מואץ בן ארבעה ימים, המוקדש למפגשים ממוקדים עם אוכלוסיית היעד ובעלי עניין רלוונטיים, על מנת לתקף בעיה במסגרת פעילות בצוות רב-תחומי, להגדירה ולפתח עבורה פתרון הנדסי יעיל, שמוצג בפני שופטים ומקבל ציון. הפתרונות המתאימים עובר לשלב הפיתוח במסגרת הקורס “פרויקט בין-תחומי”, המיועד לפיתוח מיזמים בהנחיית מנחה מהמכללה ומנטור חיצוני, מטעם הגוף שביקש פתרון לבעיה שהוצגה בהאקתון.

לדברי ד”ר נירית גביש, ראשת המרכז לחינוך הנדסי וליזמות, פיתוח הפתרון בצוות רב-תחומי, תוך מתן מענה לדרישות הלקוח והנחייה של מנטורים מקצועיים ואקדמיים, מדמה את תהליך העבודה בתעשייה, ונותן לסטודנטים אפשרות להתנסות באתגרים אמיתיים: “במהלך פיתוח הפרויקט מתקיימות שלוש פגישות של הקורס כולו, בהשתתפות מרכז הקורס, המנחים האקדמיים והמנטורים. פגישת התנעה והיכרות עם הפרויקטים; הצגת תובנות לגבי האתגר ותכנון העבודה להמשך הפרויקט, ולבסוף – בחינת הפתרון על ידי הלקוח והמשתמשים, כולל אופן היישום, ההטמעה והשימוש במערכת, וכמובן תיאור הישימות עבור שווקים פוטנציאליים. לצוותים שעברו את המסלול הזה מוצע להמשיך לפתח את הרעיון שהגו במסגרת של ‘מיזם סטודנטים’, המלווה על ידי סגל המכללה וממומן בחלקו על ידי המכללה ובחלקו על ידי המל”ג, אשר הוציא בעת האחרונה קול קורא עבור מיזמים מסוג זה”.

 יצוין שמסלול ייחודי זה אמנם החל לפעול במכללה במלואו רק השנה, אולם ניצנים שלו התחילו כבר בשנה שעברה, שבה נערכו שני האקתונים, בתחומי הרפואה ובתחומי מציאות מורחבת בתעשייה. אחד הפרויקטים שנולדו בהאקתונים אלה הגיע לכדי פיתוח במסגרת ‘מיזם סטודנטים’ ובימים אלה הוא כבר נמצא בשלב הוכחת היתכנות וחיפוש משקיעים.