ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי גובה את דמי הביטוח הלאומי ואת דמי ביטוח הבריאות ישירות מהסטודנט. המכללה מעבירה את רשימות הסטודנטים למוסד לביטוח לאומי. כל סטודנט אמור לקבל אל ביתו פנקס שוברים לתשלום. כל הבירורים לגבי קבלת הפנקסים יש לבצע ישירות מול המוסד לביטוח לאומי. האחריות בנושא מוטלת על הסטודנט בלבד.
סטודנט שמבצע סטאז’ ואינו מקבל שכר במקום בו הוא מבצע את הסטאז’, חייב לפנות למזכירות המחלקה או למרכז הסטאז’ על מנת להסדיר את הביטוח שלו לענף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי. תשלום הביטוח יבוצע על ידי המכללה ועל חשבונה.

ייעוץ לימודים

  • Hidden