העתודה האקדמית

העתודה האקדמית

תכנית זו מכשירה בוגרי תיכון שזה עתה סיימו לימודיהם להשתלב בצבא כקצינים בעלי מקצוע אקדמי. הידע האקדמי נרכש באמצעות לימודים על-תיכוניים לתואר ראשון במוסדות לימוד מוכרים ובמקצועות המאושרים על ידי צה”ל. בנוסף לקבלה ללימודים האקדמיים במכללה נדרשים המועמדים לעבור מיון במסגרת הצבא.

המעוניינים להתקבל לעתודה האקדמית יידרשו לעמוד בדרישות הסף של הצבא ולעבור תהליך מיון. המועמדים יזומנו למבחני מיון בצבא שיימשכו יום עד יומיים ויתקיימו במהלך שנת לימודיהם בכיתה י”ב. מבחני המיון יהוו חלק מתנאי הקבלה למסלול העתודה. הקבלה הסופית ללימודים בעתודה תותנה בכל מקרה באישור צה”ל.

תהליך ההרשמה לעתודה האקדמית

ההרשמה למסלול העתודה האקדמית מתבצעת במדור קדם-צבאי בלשכת הגיוס
ניתן לקבל טופסי הרשמה באינטרנט, בדואר או באמצעות פנייה טלפונית למדור עתודה.

מסלול ההרשמה כולל:
  • מילוי טופסי הרשמה והעברתם ללשכת הגיוס הסמוכה למקום המגורים
  • מבחן פסיכומטרי
  • השלמה של הליכי ההתייצבות בלשכת הגיוס
  • הרשמה למכללה (רק לאחר קבלת אישור ממזכירות הוועדה לעתודה האקדמית)
פרטים נוספים ניתן לקבל באתר קצונה אקדמית
 

ייעוץ לימודים