מחלקת כספים

המחלקה מופקדת על הפעילות הכספית והתקציבית של מכללה. האתר כולל מידע אודות מבנה המחלקה, עובדיה ותפקידיהם השונים, השירותים הניתנים על ידה, הודעות המחלקה לסטודנטים וחוברת שכר לימוד

ייעוץ לימודים

  • Hidden