תוכנית המצויינות

אודות התכנית

המכללה מקיימת תכנית לימודים לסטודנטים המצוינים, שבה משתתפים 1%-2% מכלל הסטודנטים.

מטרת התוכנית היא לטפח את יכולות הסטודנטים המצוינים בעזרת הנחיה אישית, העשרת הידע, ביצוע עבודות אישיות וחשיפה למחקר.

הסטודנטים בתוכנית ההנחיה אשר עמדו בכל הדרישות של תוכנית המצוינות, זכאים להטבות אקדמיות הבאות:

מלגת תוכנית המצוינות – סכום מלגת תכנית המצוינות מחושב לכל סטודנט באופן דיפרנציאל, על-בסיס ההישגים האקדמיים האישיים של הסטודנט לפי נוסחאות וטבלאות שאושרו על ידי ועדת הטבות של תוכנית המצוינות
עדיפות ברישום לקורסים
עדיפות בתוכניות חילופי סטודנטים של המכללה עם אוניברסיטאות בחו”ל
עבודות מונחות
מימון מלא או חלקי בהשתתפות בכנסים בארץ, באישור ועדת הטבות של תכנית המצוינות
אפשרות להשתתפות בקורסים ברמה מוגברת
פרויקטים ייחודיים במעבדה
אפשרות ללמוד מספר רב יותר של קורסים ללא תוספת תשלום
תנאי השאלה משופרים בספרייה

תנאי הרשמה

יכולים להגיש בקשה לתוכנית המצוינות:
מועמדים חדשים העונים על תנאי הקבלה למחלקה בה הם מבקשים ללמוד, ובנוסף על שלושה מבין ארבעת התנאים שלהלן:
תעודת בגרות הכוללת הגברה במתמטיקה 5 יחידות לימוד בציון מינימלי 90 (לא כולל בונוס).
תעודת בגרות הכוללת הגברה במקצוע מדעי או טכנולוגי 5 יחידות לימוד בציון מינימלי 90 (לא כולל בונוס).
ציון פסיכומטרי מינימלי של 680 בדגש רב-תחומי או בדגש כמותי.
ציון סכם מינימלי של 630

סטודנטים הלומדים במכללה לאחר שני הסמסטרים הראשונים ללימודיהם ובנוסף עונים על הקריטריונים הבאים:
ממוצע ציוניהם המצטבר אינו נמוך מ – 88 ונמצא בשני האחוזונים העליונים של ציוני הסטודנטים במחזור בו הם לומדים במחלקתם.
צבירה של לפחות 36 נקודות זכות במכללה.

סטודנט שהתקבל למכללה ממוסד אקדמי אחר וצבר 36 נקודות זכות כולל פטורים, אשר מתוכם 25 נקודות זכות לפחות נצברו במכללה.
ההחלטה על קבלתו לתוכנית המצוינות תתבסס על ראיון אישי בפני ועדת הקבלה.
תכנית המצוינות מעניקה לסטודנט את הליווי והסיוע הטובים ביותר, ומופעלת בכל התוכניות.


 

ייעוץ לימודים