למידה מטעויות כמנוף ללמידה

למידה מטעוויות כמנוף ללמידה

טעות אינה פספוס
טעות היא ליבו של תהליך הלמידה
טעות היא המנוע שמוביל כל לומד להעמיק ולהבין נושאים חדשים.
אולם מרצים רבים לא רואים בטעות משאב מקדם אלא אירוע שיש להיפטר ממנו כמה שיותר מהר.
בסופה של הסדנא המרצים :

  • יבחינו בין ארבעה סוגי טעויות שונים
  • יכירו את ארבעת התפיסות שיש לאמץ ביחס לטעויות כדי שנוכל ללמוד מהן
  • יכירו חמש פעולות שיש לעשות בכיתה על מנת שהאווירה תאפשר למידה מטעויות
  • יכירו חמישה כלים המקדמים למידה מטעויות

על המרצה

ד”ר מנשה פיוטרקובסקי

“אוהב בעיות ועוד יותר מזה ללמוד מטעויות”

המרכז האקדמי לב
חבר סגל בחוג להנדסת אלקטרואופטיקה ופיסיקה ישומית
וראש המרכז לקידום ההוראה

ייעוץ לימודים

  • Hidden