אישורים

 • אישור סטודנט

  אישור לימודים לסטודנט ניתן להפקה עצמאית על ידי הסטודנט מתחנת המידע. אישור לימודים ותיק- יש לפנות למזכירות אקדמית להפקה הכרוכה בתשלום, כרשום בסעיף 4א’.

 • אישור נבחן

  זכאות סטודנט להיכנס לבחינה מסומנת ב- V ברשימת הנבחנים בכניסה לכיתת הבחינה. על סטודנט שהסדיר את חובו/ הוראת הקבע לאחר הוצאת רשימת הנבחנים, לפנות למדור שכר לימוד להפקת אישור נבחן זמני.

 • אישור זכאות לתואר

  סטודנט יקבל אישור זכאות לתואר לאחר תשלום כל חובותיו למכללה.

 • אישורים ותשלומים אחרים

  א. אישורים שונים כגון העתקי תעודות וכל אישור או מסמך אחר, שנדרש על ידי הסטודנט פרט לאישורים הנ”ל (סעיף 1 עד 3 לעיל) חייבים בתשלום, כדלהלן:
  אישור התאמות בבחינות (נוסף מעבר לאישור הניתן על ידי מרכז התמיכה) – 25 ₪.
  גיליון ציונים עברית/אנגלית – 50 ₪.
  כל אישור אחר עברית/אנגלית – 25 ₪.

  – הוצאת אישור כלשהו תבוצע בהצגת/ שליחת תעודה מזהה ו/או ייפוי כוח מהסטודנט ולא יישלחו אישורים למיניהם באמצעות פקס.

  ב. חיוב בגין אי הגעה/ ביטול רישום למועד ב’ או מיוחד/ מותאם* – סטודנט שלא ביטל הרשמתו למועד ב’ או מיוחד/ מותאם עד 48 שעות לפני המועד, יחויב בסכום של
  50 ₪/ 100 ₪/ 150 ₪ בהתאמה.

  *בחינה בתנאים מותאמים המאושרים על ידי דקנט הסטודנטים

  להלן קישור לתשלומים שונים שאינם שכר לימוד

  לתשומת לבכם, המערכת הממוחשבת תחסום מידע על ציונים וכן לא תתאפשר הפקת אישורים למיניהם ולא תותר השתתפות בבחינות לסטודנטים שלא עומדים בשני תנאים:
  1 . אם קיימת יתרת חוב בכרטיס הכספי שלהם.
  2 . אם אין הרשאה (הוראת קבע) פעילה ותקפה לחיוב חשבון הבנק.

   

   

   

   

   

ייעוץ לימודים

 • Hidden