תשלומים שונים שאינם שכר לימוד

 – לפני הזמנת כל מסמך ובפרט סילבוסים מומלץ להתקשר למחלקה הרלוונטית לוודא שניתן להפיקו –

אישורים לבוגר/ת המכללה

  • ניתן לקבל מדרג רק אחרי קבלת תעודת הבוגר

 

אישורים לסטודנט/ית שאינו/ה בוגר/ת המכללה ואינו/ה פעיל/ה בתחנת המידע לסטודנט/ לבוגר

אישורים לסטודנט/ית פעיל/ה - תואר ראשון/ שני/ תעודת הוראה

*יש להיכנס לתחנת המידע לסטודנט ->חנות וירטואלית->לבחור במוצר המבוקש להזמנה על ידיכם ולשלם בגינו בהתאם

ייעוץ לימודים