בחינת השפעת סוגים שונים של אלקטרודות על תוצאות העיבוד בתהליך EDM של סגסוגת עילאית על בסיס ניקל

29/12/20
12:50-13:50
זום

שם הפרויקט:

בחינת השפעת סוגים שונים של אלקטרודות על תוצאות העיבוד בתהליך EDM של סגסוגת עילאית על בסיס ניקל

מגיש: אולג בר

תקציר:
סגסוגות עיליות המבוססות על ניקל שימושיות בתעשיות שונות בזכות התכונות המכאניות שלהן, אך יחד עם זאת מהוות אתגר משמעותי במהלך העיבוד. בדרך כלל, שיטת עיבוד לא קונבנציונאליתכמו עיבוד בפריקה חשמלית (בהמשך EDM) נבחרת עבור עיבוד סגסוגת עילית על מנת להתגבר על מגבלות היצור אך יחד עם זאת תהליך זה מאריך את זמן העיבוד. בשל המאפיינים הפיסיקליים הטובים של סגסוגות עיליות, תהליך העיבוד עבור חומר זה מושך חוקרים רבים המנסים לשפר את המהירות של תהליך העיבוד.

בעבודה זו, נבדקו ההשפעות של אלקטרודות העשויות מחומרים שונים, והתכונות בעלות ההשפעה הגדולה ביותר על תהליך ה-EDM .ביצועי העיבוד של התהליך הוערכו במונחים של קצב הסרת החומר (MRR) בלאי האלקטרודה, מיקרו מבנה של העּובד, וחספוס פני השטח. בנוסף, נבחנו התוצאות במונחים כלכליים למטרות תעשייתיות.

חומר העּובד שנבחר עבור הניסוי בפרויקט הוא סגסוגת על בסיס ניקל לפי תקן 1429 PWA. בוצע עיבוד בעזרת ארבע סוגי אלקטרודות: 200 EDM, C3 EDM, 3 EDM, 1 EDM .תוך כדי תהליך העיבוד בוצעה מדידת טמפרטורה של אזור העבודה, נמדדו בלאי האלקטרודות וקצב הסרת החומר. לאחר העיבוד, הדגמים נבדקו במעבדה מטלורגית לקביעת השפעת התהליך על מיקרו מבנה של שכבת הגבול וטיב השטח.

ייעוץ לימודים

  • Hidden