אודות הכנס

כנס אקדמיה-תעשייה השנתי השישי יתקיים ביום שני ה-28.3.16. הכנס יעסוק בנושא “חדשנות ופריון בתעשייה המסורתית בגליל” ויוקדש לזכרו של פרופ’ יוחנן ארזי ז”ל, שהיה נשיא המכללה ומייסד סדרת הכנסים העוסקים בקשר בין התעשייה המתקדמת והאקדמיה בארץ.
במסגרת הכנס יוענקו גם פרסים לפרויקטים מצטיינים.

 פאנל

הכנס יעסוק השנה בנושא “חדשנות ופריון בתעשייה המסורתית בגליל” ויוקדש לזכרו של פרופ’ יוחנן ארזי, שהיה נשיא המכללה ומייסד סדרת הכנסים העוסקים בקשר בין התעשייה המתקדמת והאקדמיה בארץ. נושא הכנס השנה מבטא, כמו קודמיו, את חזונו ופועלו של פרופ’ ארזי ז”ל.

רציונאל הפאנל

בדו”ח בנק ישראל משנת 2013 נכתב שפריון העבודה בישראל נמוך ב-24 אחוז מזה של כלל מדינות ה-OECD. בנוסף, קצב גידולו בשנים 1995-2011 היה נמוך מהקצב הממוצע ב-OECD. בין השנים 2000-2011 שיעור ההשקעה בישראל היה מהנמוכים במדינות המפותחות, עובדה שיכולה להסביר כמחצית מהפער ברמת הפריון בין ישראל למדינות ה-OECD. שיעור ההשקעה בישראל נמוך בכל הענפים, למעט התעשייה המתאפיינת בתחרות חיצונית המחייבת את החברות לאמץ טכנולוגיות מחו”ל. הדו”ח מוסיף גורמים נוספים שיכולים להסביר את הפיגור ברמת הפריון: היקף גבוה יחסית של שעות עבודה למועסק, הפגיעה בניסיון התעסוקתי עקב הגידול בכוח העבודה והתחרות הנמוכה בסביבת הפעילות העסקית.
לפי דו”ח הכנסת (איתמר מילרד, עמי צדיק), משנת 2015, שיעור פריון העבודה בתעשייה המסורתית נמוך אף יותר ומגיע רק לכדי 62% מרמת הפריון בכלל התעשייה בישראל.
פערים אלו מהווים אתגר משמעותי למחקר, חדשנות, יצירתיות וכלי סיוע בתעשייה המסורתית בגליל.

פורמט הפאנל

לאחר הצגת נושא הפאנל, חברי הפאנל יביעו עמדתם בנושא במסגרת של 3 דקות לכל אחד. אנו מצפים להתייחסות תמציתית של חברי הפאנל לשינויים הנדרשים בתעשייה ובאקדמיה לאור הפערים בתחום הפריון. לאחר מכן יתקיים דיון חופשי בין חברי הפנל במשך 30 דקות. למשתתפי הכינוס תהא אפשרות להערות ושאלות לחברי הפאנל במשך 15 דקות. לאחר מכן יוצג סיכום של הפאנל.

פרויקטים מצטיינים

הזוכים בפרסים ומקבלי תעודה של פרויקט מצטיין מכללתי
  • חגית שטוסל וספי אייזנברג, המחלקה להנדסת תעשייה וניהול – תכנון מיטות אשפוז מול תכנית ניתוחים באסותא
  • מריה שיבץ, המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה – פיתוח מבחן פוטנטיות על בסיס ביטוי גנים עבור תאי גזע מזנכימליים ממקור רקמת שומן בעקבות מעבר למדיום מסוג Xeno-free
  • יצחק מגרלי, המחלקה להנדסת מכונות – תכן פרוטזת כף יד המאפשרת תפיסת שלוש אצבעות

מקבלי תעודה של ציון לשבח מכללתי

  • טלי כץ ועמרי שמיר, המחלקה לתעשייה וניהול – תכנון שיבוץ על מכונות מול תכנית MRP, ברפאל
  • יורי חיימוב, המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה –
    Modification of polyurethane based matrix and immobilization of anaerobic bacteria for wastewater treatment systems AgRobics
  • אור גרוס, המחלקה להנדסת מכונות – רובוט לניקוי תעלות מיזוג אוויר בבתי חולים

 

וועדה מארגנת

פרופ’ שוקי דרור – יו”ר הכנס
ד”ר דוד בנטולילה – חבר בוועדה
אינג’ אבי שרייבר – חבר בוועדה
מר קובי גנור – חבר בוועדה
גב’ חגית אדיקה – חברה בוועדה
גב’ הניה אשכנזי – מזכירת הוועדה

וועדה מייעצת

מר צבי רשף – כתר פלסטיק
מר שי וירט – LEAN Israel
מר בן ויינר – RH אלקטרוניקה
מר עמי גבאי – אלביט כרמיאל
מר ירון דיטמן – תעשייה אווירית לוד
מר שרון כפיר – תעשייה אווירית לוד
מר ליאור לנדאו – רפאל
מר רועי יניב – פלקס מגדל העמק
מר הנרי צימרמן – יו”ר טרילידור
מר עמי הראל – יועץ
גב’ ירדן מיכאילוביץ – סנמינה מעלות
מר איתן בן – נתן – קצב בע”מ
מר חיים לידר – יועץ
מר אוריאל ברוצקוס – פיליפס ישראל

וועדת פרס

ד”ר רמי מסרי – המחלקה להנדסת מכונות
מר אילן הפטר – המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
ד”ר דפנה כנעני – המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה
ד”ר אורלי יהלום – המחלקה להנדסת תוכנה
פרופ’ מרק ילין – המחלקה למתמטיקה
מר משה שדה – המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

ייעוץ לימודים

  • Hidden