במסגרת פעילותה של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בקהילה פועל משנת תשע”ב פרויקט הדגל, מהלב – פתרונות הנדסיים לאנשים עם מוגבלויות בהשתתפות המחלקות האקדמיות ודקנט הסטודנטים של המכללה וארגונים העוסקים בשיקום ובסיוע לאנשים עם מוגבלויות. הפרויקט זוכה לתמיכת הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות”ת) של המועצה להשכלה גבוהה (מל”ג) ולתמיכת קרנות ותורמים פרטיים. הפרויקט זכה בפרסים מהמל”ג לאורך השנים:
פרס המל”ג לשנת תשע”ד לתרומה מיוחדת לקהילה-פרס אישי לסטודנט.
פרס המל”ג לשנת תשע”ה לתרומה מיוחדת לקהילה-מענק מחקר לחוקרות ד”ר אורית בראון-בנימין, ד”ר אורנה מילר וד”ר נגה שליט.
פרס המל”ג לשנת תשע”ו לתרומה מיוחדת לקהילה-הצטיינות בפעילות חברתית קהילתית.
הכנס “הנדסה מוכוונת קהילה” הינו צעד ראשון ביצירת תשתית שיתופית רב תחומית לשם הובלת פתרונות הנדסיים לצרכים העולים מן השטח. קיים כיום מגוון רחב של מוצרי מדף התומכים בתפקוד יומיומי של אנשים עם מוגבלויות, אך הם אינם נגישים לכלל האוכלוסייה הזקוקה להם בשל עלותם הגבוהה ובשל היעדר פתרונות המותאמים אישית (Tailor made) לצרכי הלקוח. שיתוף הפעולה בין האקדמיה לקהילה יקדם את איכות הטיפול הניתן לאנשים עם מוגבלויות מחד, ומאידך יכשיר דור מהנדסים עתידי עם מודעות ואחריות חברתית ואמפתיה לצרכים של אנשים עם מוגבלויות.
הכנס יציף קשיים ואתגרים של כל דיסציפלינה העוסקת בפיתוח פתרונות לאנשים עם מוגבלויות. הרצאות הכנס יציגו את צרכי הלקוח אל מול הקושי ביישום פתרונות מתאימים. השולחנות העגולים יפגישו מומחים מתחומים שונים וממקומות שונים לשם דיון ראשוני בצרכיהם המשותפים. תוצאות השיח יהוו בסיס להתנעת פרוייקטים עתידיים. אנו מאמינים כי מיקוד הצרכים יסייע בפיתוח פתרונות בעלי אופי אוניברסלי ברובד הארצי.
במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה עתיד לקום מרכז ידע הנדסי שיקומי בין תחומי למען אנשים עם מוגבלויות, שיהיה נגיש לכלל האוכלוסייה בארץ. המרכז יתבסס על הידע שנצבר במחלקות לפיזיותרפיה ולריפוי בעיסוק בבתי חולים ובאקדמיה, בבתי אבות, במרכזי תעסוקה, במרכזים לגיל הרך ואצל לקוחות פרטיים, בשילוב עם יכולות המחקר והפיתוח של הסגל האקדמי והסטודנטים במכללה.

הדרך בין צורך למוצר עוברת דרך קהילתיות

הועדה המארגנת:
גב’ אורנית בר–זית – יו”ר הכנס – רכזת נגישות ומובילת פרויקט הדגל בדקנט הסטודנטים.
ד”ר אורית בראון–בנימין -חברת סגל במחלקה להנדסת מכונות, ראשת התמחות ביו-מכניקה ומובילת פרוייקטים שיקומיים.
ד”ר אורנה מילר -חברת סגל במחלקה להנדסת תכנה וביחידה להוראה ולימודים כלליים.
מר שמעון סיגלר – מעצב תעשייתי, מרצה במחלקה להנדסת מכונות.
מר קובי גנור – רכז פרוייקטים במחלקת שיווק

ייעוץ לימודים