כנס מנהיגות הנדסית: מובילים שינוי באקדמיה

13/06/19
09:30-16:30

 

המרכז לקידום ההוראה והלמידה

ייעוץ לימודים