מרעיון ליישום: פיתוח וייצור תרופה למחלות תורשתיות – סמינר המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה

20/06/23
12:50-13:30
כיתה 112M

מרצה אורח: ד”ר משה שליט, מנהל מחלקת ניקוי חלבונים בפרוטליקס

נושא הסמינר: מרעיון ליישום: פיתוח וייצור תרופה למחלות תורשתיות.

תקציר: רקע על מחלות יתום גושה ופברי. שימוש בתרביות צמחיות לביטוי חלבונים רקומביננטים המשמשים כתרופות למחלות יתום. ייצור ואיפיון של חלבונים אלו. רגולצייה ואישור תרופות למחלות יתום.

רכזת סמינרים: ד”ר מרסלה ויויאנה קרפוך 

ייעוץ לימודים