יום קליטה (בזום) לסטודנטים החדשים

01/03/21
09:00-15:00

ביום הקליטה: מפגש מרכזי של כלל הסטודנטים החדשים, ומפגשים מחלקתיים

מטרת יום הקליטה היא להפגיש את הסטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר הקרוב עם בעלי תפקידים ויחידות מרכזיות במכללה.

ביום זה ישמעו הסטודנטים על אופי הלימודים במכללה ועל תוכניות התמיכה השונות בסטודנטים, יקבלו מידע חיוני הקשור במערכות המידע, רישום לקורסים, שכר לימוד, נהלים ועוד.

ההצגות תכלולנה התייחסות מיוחדת ללמידה המקוונת.

יום הקליטה יכלול שני מפגשים:

מפגש מרכזי של כלל הסטודנטים החדשים, ומפגשים מחלקתיים – כל סטודנט עם ראש המחלקה, הצוות והמרצים של המחלקה אליה נרשם.

חלק ראשון – המפגש המרכזי

חלק שני – מפגשים מחלקתיים

מידע עבור סטודנטים המתחילים לימודיהם במכללה

ייעוץ לימודים

  • Hidden