טפסים

טפסים

תוצאות החיפוש

שם הקובץ תאריך סוג
נספחים לנוהל הערכה ומשוב של חברי הסגל האקדמי docx download
טופס הצהרה על מס ימי נסיעות בשבוע לעובד 25/07/2019 doc download
בקשה לאישור גמול על עבודת מחקר 25/07/2019 doc download
בקשה לגמול להמרת שעות הוראה בשעות מחקר לחוקרים מצטיינים 25/07/2019 docx download
בקשה להמרת שעות עקב קבלת מענק מחקר חיצוני 25/07/2019 doc download
בקשה להשתתפות המכללה בהוצאות שיתופי פעולה בחו”ל 25/07/2019 docx download
בקשה להתקנת רישיון תכנה בבית מרצה 25/07/2019 doc download
בקשה למענק השתלמות או מחקר ממושך 25/07/2019 docx download
בקשה למענק מחקר 25/07/2019 doc download
בקשה מחלקתית מרוכזת לאישור גמול על פיתוח קורס חדש 25/07/2019 xlsx download
בקשת השתתפות בהשתלמות בארץ או בחו”ל 25/07/2019 docx download
בקשת ימים פנויים במערכת 25/07/2019 doc download
דו”ח כספי על ההשתלמות בארץ 25/07/2019 docx download
דו”ח נסיעה לחו”ל 25/07/2019 docx download
דיווח שנתי על שימוש במעבדות המכללה על ידי חוקרים מן החוץ 25/07/2019 doc download
הזמנה למרצה מהארץ 25/07/2019 doc download
הכנה לתמחור כנס 25/07/2019 doc download
הערכות לכנס 25/07/2019 doc download
הפחתת שעות למרצים הלומדים לתואר שלישי 25/07/2019 docx download
השלמת שיעורים בגין יציאה לכנס 25/07/2019 docx download
התחייבות לגילוי נאות בעת בדיקת עבודות סטודנטים 25/07/2019 doc download
טופס התקדמות במחקר 25/07/2019 doc download
טופס נסיעות מיוחדות 25/07/2019 doc download
טופס תשלום שכר והחזר הוצאות – מרצה ישראלי 25/07/2019 pdf download
כתב קובלנה לבירור חשד לעבירת משמעת 25/07/2019 doc download
1 2