הוגנות מגדרית

הוגנות מגדרית

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה רואה חשיבות בקידום ייצוג נשים הן בקרב הלומדים בה והן בקרב הסגל האקדמי.
שיעור הלומדות לתואר ראשון ולתואר שני עומד על כ- 30%. כמוסד להנדסה וטכנולוגיה, המכללה שואפת להגדיל את ייצוג הסטודנטיות שתבחרנה במקצועות לימוד עם ייצוג נשי חסר. לצורך זאת, מעמידה המכללה מתקציבה, מלגות עידוד לנשים.
כמדי שנה, דקנט הסטודנטים מפעיל סדנה בראיה מגדרית, בה לוקחות חלק סטודנטיות מהחברה היהודית ומהחברה הערבית ובה נידונות סוגיות של תכנון מסלול קריירה לנשים המשתלבות עם סיום הלימודים בעולם טכנולוגי שרובו גברי.
המכללה רואה חשיבות רבה במינוי נשים לתפקידים בכירים במוסד ולקידומן. כיום מכהנות 3 נשים בתפקידי ראשת מחלקה/יחידה אקדמית.
הייצוג הנשי נשמר גם בגופים המנהלים של המכללה. בחבר נאמנים מכהנות 13 נשים (מתוך 35 חברים), בוועד המנהל 6 נשים (מתוך 11 חברים), כאשר יו”ר הוועד המנהל הינה אישה – הגב’ דלית שטאובר. 
כמו כן, חלק מהתפקידים הניהוליים במכללה מאוישים על ידי נשים:  מנהלת הכספים, דקנית הסטודנטים, מנהלת הספרייה, מנהלת המכינה, סמנכ”לית השיווק, ראש המרכז לקידום הוראה ולמידה. 

 

יועצת הנשיא להוגנות מגדרית – ד”ר שרי שינולד.

 

נתונים מגדריים שנתיים – שנה”ל תשע”ח

 

נתונים מגדריים שנתיים – שנה”ל תשע”ז

ייעוץ לימודים