Dr. Shahin Fadi

Dr. Shahin Fadi

Dr. Shahin Fadi

חדר 004 בניין A-2 (מעונות)
מחלקה: Civil Engineering
תפקיד נוכחי: Senior Lecturer

ייעוץ לימודים