Dr. Shay Nachum

Dr. Shay Nachum

Dr. Shay Nachum

חדר 005 בניין A-2 (מעונות)
מחלקה: Civil Engineering
תפקיד נוכחי: Lecturer

ייעוץ לימודים