Julia Sheidin

Julia Sheidin

Julia Sheidin

G300 מול חדר הכושר
מחלקה: Software Engineering
תפקיד נוכחי: Lecturer
שם הקובץ
תאריך
סוג
JuliaSheidinCV2019_En
26/11/2019

ייעוץ לימודים