לוח אירועים תשפ”ב – תשפ”ג

עדכון: 11.9.22

פרויקט מסכם תשפ”ב – תשפ”ג

התחלה – סמסטר ב’ תשפ”ב / סיום – סמסטר א’ תשפ”ג

הגשת הצעת נושא 5.3.22
DR1 1.4-15.4.22
DR2 20.5-30.6.22
סקרי תיכון חוזרים והשלמות עד אמצע יולי 2022
DR3 10.11-25.11.22
תקציר הפרויקט שבוע לפני CDR
CDR 20.12.22-5.1.23
הגשת הפרויקט 22.1.23
הגנה 15.2-23.2.23

פרויקט מסכם תשפ”ג – תשפ”ג

התחלה – סמסטר א’ תשפ”ג / סיום – סמסטר ב’ תשפ”ג

הגשת הצעת נושא עד 5.11.22
DR1 20.11-5.12.23
DR2 5.1-20.1.23
סקרי תיכון חוזרים והשלמות עד אמצע פברואר 2022
DR3 20.4-12.5
תקציר הפרויקט שבוע לפני CDR
CDR 1.6-20.6.23
הגשת הפרויקט 5.7.23
הגנה 25.7-2.8.23

 

הגשת הצעת נושא 30.3.23
DR1 16.4-25.4.23
DR2 20.5-5.6.23
סקרי תיכון חוזרים והשלמות עד 1.8.23

 

התנסות בתעשייה

  סמסטר א’ תשפ”ג סמסטר ב’ תשפ”ג
דוחות חודשיים (דו”ח סטודנט, דו”ח מנחה, דו”ח נוכחות) עד 10 לחודש עבור חודש הקודם עד 10 לחודש עבור חודש הקודם
הגשת חוברת הסיכום 3.2.23 15.2.23
ההתנסות סיום מצגות 15.2-23.2.23 25.7-2.8.23

 

* משוער – המועדים הסופיים יתפרסו לקראת סיום הסמסטר הרלוונטי

ייעוץ לימודים

  • Hidden