בחינת המימ”ד

תשלום לבחינת המימ"ד

לנבחנים שלום רב,

מועד חדש לבחינת המימ”ד** תתקיים ביום חמישי, בתאריך 6.6.24,  בשעה 8:00 בבוקר.

ההתכנסות במשרדי המכינה.

מימ”ד הוא מבחן ממוחשב המתבצע במכללה מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה.

משך המבחן כ- 2.5 שעות.

תשלום והרשמה לבחינה מתבצעים באתר האינטרנט של המכללה – מוסד בו מתבצעת הבחינה.

עלות הבחינה במועד הנ”ל- 182 ₪.

המבחן מיועד למועמדים ללימודים במכינה הקד”א במכללה האקדמית להנדסה בראודה.

יש להמתין חודשיים לפחות (60 יום) בין בחינת מימ”ד אחת לנוספת.

נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר מחודשיים, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר.

לבחינה יש להביא:

        א.  תעודת זהות – סטודנט ללא תעודת זהות לא יורשה להיבחן

        ב.  כלי כתיבה

את דוגמת הבחינה ופרטים אודותיה ניתן לראות ולתרגל באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה  (www.nite.org.il) לא ניתן להכניס לבחינה חומר עזר.

נוהל ביטול היבחנות:

       א.  בקשה לביטול הרישום תתקבל בכתב/ בדואר אלקטרוני למכינה עד 7 ימים לפני מועד המבחן

       ב.  החזר כספי בגין ביטול ההרשמה מותנה בשיקול דעת המכללה ובהתאם למכסת המינימום הנדרשת

          לצורך קיום הבחינה במועד

התאמות בבחינת המימ”ד:

לבדיקת זכאות להתאמות* (תוספת זמן/ שימוש במחשבון – בלבד) מועמדים בעלי לקות למידה המעוניינים לממש התאמות בבחינה, נדרשים לשלוח לדואר אלקטרוני של יועצות המכינה דו”ח אבחון קיים, וזאת שבועיים לפחות לפני מועד הבחינה.

*   למידע על אפשרות ביצוע אבחון לראשונה יש לתאם פגישה אישית עם יועצת המכינה באמצעות מזכירות המכינה

** קיום הבחינה במועד זה תלוי במינימום 25 נרשמים בהתאם להנחיות המרכז הארצי לבחינות והערכה

ייעוץ לימודים