בחינת מימ”ד

מידע לנרשם לבחינת מימ"ד

מימ”ד הוא מבחן קבלה למכינה המתבצע במכללה מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה באופן ממוחשב.

משך המבחן הוא כ- 3.5 שעות. הבחינה מיועדת למועמדים ללימודים במכינה הקד”א במכללה האקדמית להנדסה בראודה שאין ברשותם ציון הבחינה הפסיכומטרית ברף הנדרש לקבלה למכינה.

על פי הנחיות המרכז הארצי ניתן להיבחן בבחינת המימ”ד אחת לחודשיים. נבחן שייבחן בבחינה נוספת בטווח זמן קצר מחודשיים, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר. מועדי הבחינה ימסרו לכל מועמד לאחר הסדרת הרישום למכינה ותשלום דמי ההרשמה בסך 200 ₪.

התאמות בבחינת מימ"ד

לבדיקת זכאות להתאמות (תוספת זמן/ שימוש במחשבון – בלבד) למועמדים מאובחנים (בעלי אבחון לקויות למידה שבוצע בבית הספר)

יש להעביר דו”ח אבחון קיים לכתובת דואר אלקטרוני של יועצת המכינה. שבועיים לפחות לפני מועד הבחינה אליה המועמד רשום בפועל.

  • למידע על אפשרות ביצוע אבחון לראשונה יש לתאם פגישה אישית עם יועצת המכינה, (לאחר ההרשמה), באמצעות מזכירות המכינה
  • שאלות לדוגמא בנושאי הבחינה השונים ניתן למצוא בקישור הזה.

לצורך תרגול מומלץ להתנסות ולבצע בחינה לדוגמא המופיעה באתר של המרכז הארצי לנבחנים:

בשפה העברית

בשפה הערבית

ביום הבחינה, יש להגיע למשרדי המכינה בשעה 7:45 ולהביא:

  • תעודת זהות (מועמד ללא ללא תעודת זהות לא יורשה להיבחן)
  • כלי כתיבה

קיום כל מועד בחינה תלוי במספר נרשמים מינימלי, על כן מומלץ להתעדכן מול רכזות המכינה לגבי קיום כל מועד לפני הרישום בפועל.

ציוני הבחינה מדווחים לנבחנים באתר המרכז הארצי, כמו כן מדווחים למכללה באופן דיגיטלי.

לצורך צפיה בציון האישי על כל מרכיביו באתר של המרכז הארצי יש לפעול על פי הנחיות הבוחנת שימסרו ביום ההיבחנות.

ביטול בחינה

בקשה לביטול הרישום והחזר כספי יתקבל בכתב בדואר אלקטרוני של המכינה עד 7 ימים לפני מועד הבחינה אליה המועמד נרשם בפועל.

לצורך ביצוע הרישום והתשלום של 182 ₪ לבחינה שתתקיים במכללה במועד אליו יזומן הנרשם, יש להיכנס לקישור הזה.

ייעוץ לימודים

  • Hidden