עזרה לימודית

זקוקים לעזרה לימודית?

פרויקט סל״א (סיוע לימודי אקדמי) – באחריות דקנט הסטודנטים

סטודנטים המתקשים בלימודיהם יוכלו לקבל שיעורי עזר פרטניים מסטודנטים מצטיינים בשנים מתקדמות, במטרה לשפר את הישגיהם ואת דרכי הלמידה שלהם.

קבלת שיעורי העזר בהתאם לקריטריוני זכאות.

לאתר פרויקט סל”א

 

סדנאות חדו”א ואלגברה – באחריות המחלקה למתמטיקה

בשלב הזה הסדנאות לא נפתחות. במידה ויחולו שינויים תשלחנה הודעות.

 

סדנה מכללתית לפיזיקה – באחריות המחלקה לפיזיקה

מדי יום שלישי בין השעות 21:00-18:30.

החל מהשבוע השני לסמסטר.

הסדנאות מועברות על ידי המרצים של המחלקה לפיזיקה, והן מיועדות לכלל הסטודנטים הלומדים פיזיקה 1 ופיזיקה 2.

במהלך הסדנה פותרים תרגילים בקבוצות לימוד תוך קבלת סיוע, טיפים ורמזים מסגל המחלקה.

אין צורך ברישום.

ייעוץ לימודים