תחנת מידע לסטודנט

בתחנת המידע תמצאו שירותים רבים וביניהם הודעות.

הודעות אישיות והודעות עדכון לגבי שינויים במערכת מועברות לסטודנטים במהלך השנה האקדמית באמצעות תחנת מידע ו/או דואר אלקטרוני.

על מנת להיות מעודכנים יש לבצע שני דברים:

 • להקפיד לעדכן בתחנת המידע לגבי כל שינוי של פרטים אישיים (כללי >> עדכון פרטים)
 • לאשר למוסד לשלוח לכם הודעות דוא”ל (כללי >> הגדרות אישיות)

ההרשמה לקורסים מותנית בתשלום המקדמה וכן במסירה (למדור שכר לימוד) של טופס הרשאה לחיוב חשבון חתום על ידי הבנק, גם אם בכוונתכם לשלם באמצעות תשלום אחר כולל תשלום מראש.


שירותים הקיימים בתחנת המידע:

 • שינוי/עדכון סיסמה
 • הודעות בתחנת מידע
 • מערכת שעות: לוח מערכת שעות שבועית, יומן אישי – מערכת שעות תאריכית
 • לוח בחינות
 • כרטסת כספית
 • תשלום באמצעות כרטיס אשראי
 • פנייה דרך תחנת מידע למחלקות האקדמיות וליחידות המנהלתיות
 • רישום למועד ב’
 • בקשות למועד מיוחד
 • ציונים וערעורים
 • הזמנת אישורים שונים

ייעוץ לימודים