נחתם הסכם עבודה קיבוצי עם הסגל האקדמי במכללה

עודכן ב- 18/06/19

בשעה טובה ומוצלחת נחתם הסכם עבודה קיבוצי חדש עם ארגון הסגל האקדמי במשרה במכללה. ההסכם מגדיר את יחסי העבודה ומשפר את תנאי השכר של המרצים. הממונה על השכר באוצר והוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה אישרו את ההסכם, שעליו נשאו ונתנו באוירה טובה אחיאב גולן, מנכ”ל המכללה; פרופ’ שרית סיוון, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים; גב’ אורית לב, סמנכ”ל הכספים ומי שייצגו במו”מ את חברי הסגל האקדמי : ד”ר סיון קלס (יו”ר), פרופ’ לביא קרפ, ד”ר פאדל טריף, ד”ר לילך יסעור-כרוח וד”ר אירה רווה.

מברכים על המוגמר: מנכ”ל המכללה, אחיאב גולן, לוחץ את ידו של ד”ר סיון קלס, ראש ועד המרצים במכללה (במשרה), לאחר שחתמו על הסכם העבודה החדש

 

ייעוץ לימודים

  • Hidden