פורסם “קול קורא” להגשת מועמדות לחבר הנאמנים של המכללה

עודכן ב- 26/06/19

ועדת האיתור מטעם הוועד המנהל של המכללה מזמינה אנשים מן הציבור להציע מועמדותם לחברות בחבר הנאמנים של המכללה. על המעוניינים להגיש מועמדותם לפנות לגב’ קלייר שיבי לכתובת claire@braude.ac.il

הגשת מועמדות תיעשה בצירוף כל המסמכים הבאים: קורות חיים, צילום ת.ז., צירוף שמות ופרטים של שלושה ממליצים לפחות. מועד אחרון להגשת מועמדות: 1.2.2017 בשעה 12:00

ההודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד. הכהונה אינה נושאת גמול כספי. רק פניות מתאימות תיענינה. על ההודעה חתומה גב’ דלית שטאובר, יו”ר הוועד המנהל ויו”ר ועדת האיתור של המכללה. בהצלחה לפונים.

ייעוץ לימודים