אודות

הרקע לכנס ומטרתו

המהפכה הטכנולוגית שבעיצומה אנו נמצאים, מייצגת פרק עוצמתי ברצף של מהפכות תעשייתיות:

הראשונה שרתמה את כוח הקיטור, השנייה את החשמל והשלישית שנשענה על אלקטרוניקה וטכנולוגיית מידע – מהפכות שבקדמת הבמה שלהן עמדו חלוצים מתחומי ההנדסה,

הטכנולוגיה והמדעים המדויקים, כאשר הפתרונות בסוגיות החברתיות שנוצרו כתוצאה מאותן מהפכות התפתחו הדרגתית על פי יכולת ההסתגלות האנושית.

עוצמתה של המהפכה הטכנולוגית הנוכחית1 אינה מאפשרת מרווחי למידה בדומה למהפכות שקדמו לה, משום שהיא מתחוללת בקצב מהיר יותר עם השפעות מורכבות יותר בסוגיות

חברתיות מרכזיות דוגמת: תעסוקה, רווחה, בריאות, חינוך, חופש הפרט וביטחונו.

האתגר המאוד מורכב שהנושא מייצג הוביל את המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, המכללה האקדמית גליל מערבי ומוסד שמואל נאמן, להשיק את כנס הצפון לקדמה טכנולוגית ושילוב

חברתי שיוביל לחשיבה מערכתית שתשלב בין הסוגיות הטכנולוגיות והסוגיות החברתיות שהמציאות החדשה תיצור, במטרה לממש סינרגיה שתתרום לרווחה ולחוסן חברתי.

בהרצאת הפתיחה של כנס ההשקה שהתקיים ב 11.11.2020 ,זכינו להרצאתו של פרופ’ דניאל גוטוויין מהחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה, שבתמצית דבריו הציג את הפערים

הסוציואקונומיים והחמצת הפוטנציאל ברמה הלאומית, כתוצאה ממאפייני ההי-טק הישראלי הפועל כמובלעת גיאוגרפית ומעמדית2.

האתגר שהציב לנו פרופ’ גוטוויין בהרצאתו הוביל לכותרת של הכנס השני הרחבת תעשייה חכמה לפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל שיתקיים ככנס מקוון ב 11.11.2021,

כנס אליו הוזמנו דוברים שיציגו ממצאי עשייה ולקחים, במטרה לשכפל את הצלחתה של תעשייה חכמה לכלל המרחבים של מדינת ישראל.

הרחבנו את המושג היי-טק למושג תעשיה חכמה, על רקע העובדה שהמהפכה הטכנולוגית הנוכחית צפויה לחולל חדשנות והתחדשות עוצמתית ומאתגרת בכלל ענפי המשק.


1  המוגדרת כמהפכה התעשייתית הרביעית – תחת הכותרת 0.4 Industry שעל השלכותיה אפשר לשמוע בהרצאתו המצורפת של ד”ר תומר סיימון, המדען הראשי של מיקרוסופט ישראל
(נמצאת בחלק הראשון של המפגש)

קישור להרצאתו של פרופ’ דניאל גוטוויין

יש להקיש על הכפתור המקשר לאתר הכנס