Save The Date

טקסט נגיש מתחת למודעה

כנס הצפון השנתי לקדמה טכנולוגית ושילוב חברתי

נושא הכנס:

הרחבת תעשייה חכמה לפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל

11.11.21, 9:30 – 15:10

לטופס הרשמה לכנס

יש להקיש על הכפתור המקשר לאתר הכנס