תוכנית עידוד בנות להנדסה

מטרת התוכנית

חשיפה למקצועות ההנדסה ומפגש עם מהנדסות ומדעניות מובילות בתחומן. התוכנית בנויה מסדרה של 4-5 מפגשים במהלכם מבצעות התלמידות משימות הנדסיות פשוטות המלוות בלימוד עקרונות מדעיים והנדסיים. הסדרה מאפשרת חווית הצלחה ושינוי תפיסת מקצוע ההנדסה “לבנים בלבד”. מבנה התוכנית גמיש וניתן להתאימו לאופי הקבוצה ושכבת הגיל. כמו כן ניתן לקיים את התוכנית במסגרת סמינר בן 3 ימים.
התוכנית מיועדת לקבוצות של תלמידות בחטיבת הביניים ותיכון (קבוצה של עד 24 תלמידות).

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת התוכנית: ד”ר רים אסמאעיל 

ייעוץ לימודים