מכתב הפנייה למקומות סטאז’

                                                                                                                                                                                                     תאריך

 

לכבוד:

חוקרים,מהנדסים ומנהלי משאבי אנוש בתעשייה/ במחקר הביוטכנולוגי

שלום רב,

 

                                           הנדון: קבלת סטודנטים מהמחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה להתמחות (סטאז’)                                                    

 

בימים אלה מתחילים הסטודנטים במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה באקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל לחפש מקומות מתאימים לביצוע פרויקט במסגרת תכנית הסטאז’ (Internship).
תוכנית זו מהווה חלק אינטגראלי מלימודי התואר הראשון במחלקה, ואנו מקנים לה חשיבות מרבית בהעמקת הידע המעשי של הסטודנט ובחשיפתו מקרוב למחקרים ופרויקטים המתקיימים בתעשייה ובאקדמיה.

תוכנית הלימודים של המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה נבחנה ואושרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה ב- 1993. תכנית הלימודים היא ארבע-שנתית וכוללת לימודי בסיס במדעים ובמדעי החיים, לימודי הנדסה וביוטכנולוגיה, לימודי הרחבה בשלושה מסלולי התמחות ותקופת סטאז’. מסלולי ההתמחות הם ביוטכנולוגיה של מזון, ביוטכנולוגיה של סביבה וביוטכנולוגיה מולקולרית-תרופתית. התוכנית מתעדכנת מעת לעת בהתאם לחידושים וההתפתחויות בתעשיה ובאקדמיה.
בתום הלימודים, זכאים בוגרי התכנית לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת ביוטכנולוגיה ולרישום בפנקס המהנדסים. רבים מהם ממשיכים את לימודיהם לתארים מתקדמים בארץ ובחו”ל, אחרים משתלבים בהצלחה בתעשייה ובמחקר הביוטכנולוגי בארץ.
הסטאז’ בתעשייה ובאקדמיה הוא חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים ובו מעמיק הסטודנט את הצד המעשי והמחקרי של לימודיו. הסטאז ‘מתחיל לאחר שהסטודנט סיים את כלל הקורסים בתוכנית הלימודים, ואורכו שישה עד שבעה חודשים (אוגוסט- פברואר או מרץ – ספטמבר), בהיקף עבודה מלא.
במסגרת זו על הסטודנטים להוביל או להיות מעורבים בפרויקט המתקיים במפעל או בקבוצת מחקר.
המטרה היא שהסטודנטים יתנסו בעבודה באחד או יותר מהתחומים הבאים:

  • מחקר בסיסי ו/או ישומי בתחום הביוטכנולוגיה ובתחומים נלווים
  • מחקר ופיתוח של מוצרים או שיטות דיאגנוסטיות
  • אבטחת איכות
  • פיתוח תהליכים לטיפול במים, שפכים, פסולת ומניעת זיהום אויר
  • פיתוח תהליכים בקו ייצור
  • פיתוח שיטות אנליטיות או מיקרוביאליות חדשות וולדיציה שלהן

סטודנט המעוניין להתחיל סטאז’, צריך להגיש בקשה לוועדת הסטאז’ המכילה תיאור קצר של נושא הפרויקט המתוכנן כולל מטרתו, חשיבותו והשיטות והטכנולוגיות שייושמו במהלכו. על מקום הסטאז’ למנות מנחה אשר יהיה אחראי על הצד המקצועי של הסטאז’. לאחר אישור הבקשה, תמנה וועדת הסטאז’ מלווה מטעם המחלקה אשר יהיה אחראי על הצד האקדמי. במהלך תקופת הסטאז’ יגיש הסטודנט למלווה מטעם המחלקה שני דוחות התקדמות, ויקבל ממנו חוות דעת והנחייה על איכות סקר הספרות, שיטות העבודה, התקדמות המחקר ורמתו האקדמית. בנוסף, במהלך התקופה יגיע המלווה לביקור במקום הסטאז’. עם סיום החלק המעשי של הסטאז’, מציגים הסטודנטים את עבודתם בהרצאה ובפוסטר במסגרת כנס מיוחד (“כנס הרצאות סטאז'”). בכל שנה מתקיימים במכללה שני כנסים כאלו, במועדים: מרץ ואוקטובר. בתיאום וביקורת של המנחים ,מכינים הסטודנטים גם דו”ח מדעי מסכם. ההנחיה של עריכת הפוסטר, הכתיבה והבדיקה של הדו”ח המסכם נעשים על ידי המלווים מטעם המכללה.

חשוב לציין כי כל חומר שיוגש למלווה חייב לקבל אישור של המנחה ממקום הסטאז’. במידת הצורך, הסטודנט, המלווה וקוראי הדו”ח יחתמו על טופס סודיות מתאים.

מאחר ותקופת הסטאז’ מהווה חלק מתוכנית הלימודים, הסטודנטים מבוטחים מטעם המכללה בתקופת עבודתם.

הסטודנט יפנה למקום הסטאז’ באופן עצמאי. במידה ומקום הסטאז’ יבקש המלצה מסגל המחלקה, על פי הנהלים של המכללה, על הסטודנט לתת הסכמתו לכך בכתב.

אנו פונים אליך כדי שתבחן את האפשרות לקלוט סטודנטים מהמחלקה להנדסת בוטכנולוגיה בפרוייקטים שלכם. חשוב לציין שתוכנית הסטאז’ במחלקה הוכיחה את עצמה במקומות רבים בתעשייה ובאקדמיה. הסטודנטים של המחלקה הובילו בהצלחה פרויקטים ועבודות מחקר במגוון תחומים והתמחויות, באופן שבו הושגה תרומה הדדית לשני הצדדים.

נשמח לענות על כל שאלה.

 

                                                                                                                                                                     בברכה מקרב לב,

                                                                                                                                                                  רכזי הסטאז’:
                                                                                                                                                                  ד”ר אמאל רוחאנא-טובי, atoubi@braude.ac.il 
                                                                                                                                                                  ד”ר סיון קלס, sivanklas@braude.ac.il 
                                                                                                                                                                  ד”ר לילך יסעור קרוח, iasur@braude.ac.il 

ייעוץ לימודים

  • Hidden