הגשת קול קורא – כנס בראוטד: מדברים מחקר

ההרשמה הסתיימה

עד ל-27.08.2023 הגשת כותרת והצגה בפוסטר בלבד

נא להקיש על כפתור לחזרה לאתר הכנס