הנחיות להזמנת חדרים (בספרייה)

14.2.19

לרשות הסטודנטים עומד חדר אחד להזמנה לעבודה בקבוצות, החדר ממוקם בקומה השנייה של הספרייה. שם
החדר “חדר לימוד 1 ( “בשלב זה הנושא בבחינה)
הזמנת החדרים מיועדת לסטודנטים של המכללה בלבד, לעבודה בקבוצות של לפחות 3 משתתפים, עד 3 שעות
ביום. הספרייה רשאית לשנות/לבטל הזמנה אם תנאים אלה לא מתקיימים.
החדר ישמר עד רבע שעה משעת ההזמנה. אם לא כל חברי הקבוצה יגיעו, סטודנטים אחרים יהיו רשאים להיכנס
לחדר. במידה והחדר אינו מוזמן, אזי אפשר לשבת בו עד למועד הבא של ההזמנה.
הנחיות להזמנת החדר:
בדף הבית של אתר הספרייה, יש לבחור בתפריט מצד שמאל למטה ב”חדר לימוד 1.”
שם ניתן לראות את זמינות החדר בלוח השנה.
הזימון בפועל יבוצע באמצעות חשבון הדואר שלכם בבראודה.
יש להיכנס לכתובת: https://outlook.ofice365.com ולבצע כניסה לחשבון באופן הבא:
user-name@s.braude.ac.il
name-user = תחילית הדוא”ל הפרטי המוגדר בתחנת המידע

לאחר הכניסה לחשבון המייל, יש לגשת ללוח השנה וליצור “פגישה חדשה”:
.Calendar event >— New >— Calendar
בשדה Details חובה לציין את שמות המשתתפים אשר מזמינים את החדר.
בנוסף יש לזמן את המשתתפים תחת People( יש למלא שמות של לפחות שלושה משתתפים).
בשלב הבא בשדה room a or location a Add יש לבחור “חדר לימוד 1, לציין את המועד המבוקש ולסיום ללחוץ
על Send.
לאחר מספר שניות יתקבל דוא”ל המאשר או דוחה את הבקשה

ייעוץ לימודים