התאמות לסטודנטים סמסטר א’ תשפ”ד

לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשפ”ד גובש מתווה מיוחד שייתן מענה לצורכיהם של הסטודנטים, הכולל התאמות אקדמיות ומנהליות.

פתיחת השנה נדחתה על מנת לאפשר למירב משרתי המילואים להתחיל לימודיהם, ולהימנע מפגיעה נוספת בקהילה ובמשק. מועד תחילת הלימודים נקבע כנקודת איזון בין הרצון לצמצם את הפגיעה במשרתי המילואים לבין הצורך לקיים שנת לימודים אקדמית במלואה, ככל הניתן.

מתווה זה נועד להעניק סיוע ותמיכה לסטודנטים המשרתים במילואים כמו גם לקבוצות נוספות, כמוגדר במתווה זה, על מנת לאפשר התקדמות וסיום מוצלח של לימודיהם. 

ההתאמות לסטודנטים נחלקות לחמש קבוצות כמפורט להלן:

קבוצה 1 - סטודנטים שגויסו בצו 8 ושירתו 7 ימים ויותר במהלך הסמסטר

לקבוצה זאת משתייכים סטודנטים ותיקים/חדשים ששירתו החל מתאריך 7.10.23 לפחות 10 ימים ברצף או 21 במצטבר ו/או:

 • סטודנטים שימשיכו בשירות לאחר תחילת הסמסטר וישרתו 7 ימים ומעלה
 • סטודנטים שייקראו למילואים שוב לאחר תחילת הסמסטר וישרתו 7 ימים ומעלה

מסמכים נדרשים

על סמך נתוני גיוס שהתקבלו מהצבא.

התאמות לסטודנטים בתואר ראשון:

 1. רישום לקורסים לשנה א’ – טיפול פרטני יינתן במחלקות לסטודנטים מגויסים בסמסטר א’ של שנה א’ שלא הספיקו להשלים רישום לקורסים.
 2. הכרה בקורסים למימוש במהלך תשפ”ד בלבד – ניתן לקבל הכרה עד 6 נ”ז לתואר מקורסים בלימודים כלליים ו/או קורסים על פי החלטת המחלקה, זאת בנוסף  ל-2 נ”ז בגין פעילות חברתית.
 3. ציונים – ניתן להמיר ציון 55 ומעלה לציון “עובר” (למעט קורסי אנגלית): סמסטר קיץ תשפ”ג – קורס אחד; סמסטר א’ תשפ”ד – שלושה קורסים. למימוש עד סוף תשפ”ד בלבד.  תינתן אפשרות לבחור את הציון הגבוה מבין שני מועדי הבחינה בסמסטר א’ תשפ”ד. 
 4. בחינות סמסטר קיץ תשפ”ג – אפשרות להיבחן במועד מיוחד מותאם/עם הערכה חלופית.
 5. נוכחות בשיעורים שיש בהם חובת נוכחות בסמסטר א’ תשפ”ד – בהתאם לנוהל מילואים בנסיבות חירום, סעיף 6.2.
 6. מעבדות, שיעורי השלמה, סדנאות, תגבור ושעות ייעוץ פרטניות – באחריות המחלקות ובהתאם לצורך.
 7. הערכה חלופית בסמסטר א’ תשפ”ד – באחריות המחלקות ובהתאם לצורך.
 8. הארכת תקופת הלימודים מעל 6 שנים, ללא הפעלת כלל ההתיישנות האקדמית ועד למקסימום של 2 סמסטרים בסך הכל לתואר. למימוש בתשפ”ד-תשפ”ה בלבד – עבור כל שירות של מינימום 50 ימי מילואים במצטבר בתשפ”ד, יוכל סטודנט להאריך לימודיו בסמסטר אחד נוסף. 
 9. הפסקות לימודים בסמסטר חורף תשפ”ד – הדיונים במצב אקדמי לא תקין של סטודנטים יתקיימו רק במקרים חריגים. סטודנטים בהפסקת לימודים בסטטוס ‘לא מן המניין’, ישלמו שכר לימוד רגיל בסמסטר א’ תשפ”ד.
 10. דחיית קורס – בהתאם לנוהל מילואים, סעיף 6.8.
 11. הארכת זמן בבחינות – בהתאם לנוהל מילואים, סעיף 6.4.
 12. קורסי קדם – בהתאם לנוהל מילואים, סעיף 6.10. 
 13. הטבת קורס קיץ ללא תשלום למילואימניקים – ההטבה תינתן למימוש בסמסטר קיץ תשפ”ה.
 14. דחיית תשלום שכר הלימוד – לא ייגבה תשלום עד תחילת הסמסטר.
 15. תמיכה לימודית – רענון/ השלמת חומר של קורסים שנלמדו בקיץ תשפ”ג טרם הבחינה – באחריות המחלקות.

התאמות לסטודנטים בתואר שני:

 1. הכרה בקורסים – ניתן לקבל הכרה מלימודים עד שני קורסים לתואר, לא כולל קורסי ליבה ופרויקט גמר, מתוך רשימה שתפורסם על ידי ראש התוכנית.
 2. ציונים – ניתן להמיר ציון 65 ומעלה (ציון 70 ומעלה בביוטכנולוגיה) לציון “עובר”: למימוש בסמסטר א’ תשפ”ד – קורס אחד. ניתן לבחור את הציון הגבוה מבין שני מועדי הבחינה.
 3. נוכחות בשיעורים שיש בהם חובת נוכחות בסמסטר א’ תשפ”ד – בהתאם לנוהל מילואים בנסיבות חירום, סעיף 6.2.
 4. הערכה חלופית בסמסטר א’ תשפ”ד – באחריות ראשי התוכניות ובהתאם לצורך.
 5. הארכת זמן בבחינות – בהתאם לנוהל מילואים, סעיף 6.4.
 6. קורסי קדם לסטודנטים מן המניין – בהתאם לנוהל מילואים, סעיף 6.10. 
 7. דחיית תשלום שכר הלימוד – לא ייגבה תשלום עד תחילת הסמסטר.

קבוצה 2 - התאמות לסטודנטים שגויסו בצו 8 ושוחררו עד 7 ימים (6 ימים כולל) מתחילת הסמסטר

לקבוצה זאת משתייכים סטודנטים ותיקים/חדשים ששירתו החל מתאריך 7.10.23 לפחות 10 ימים ברצף או 21 במצטבר, אשר ששוחררו עד תחילת הסמסטר או ישרתו במהלך הסמסטר הקרוב פחות מ-7 ימים.

הערה: המשרתים בשירות סדיר, בכוחות הבטחון ועתודאים אשר גויסו לשירות מיוחד במהלך אירועי התקופה ומבקשים הקלות בעטיו, יפנו לדקנט הסטודנטים.

מסמכים נדרשים

על סמך נתוני גיוס שהתקבלו מהצבא.

התאמות לסטודנטים בתואר ראשון:

 1. רישום לקורסים לשנה א’ – טיפול פרטני יינתן במחלקות לסטודנטים מגויסים בסמסטר א’ של שנה א’ שלא הספיקו להשלים רישום לקורסים.
 2. הכרה בקורסים למימוש במהלך תשפ”ד בלבד – ניתן לקבל הכרה עד 4 נ”ז לתואר מקורסים בלימודים כלליים ו/או קורסים על פי החלטת המחלקה, זאת בנוסף  ל-2 נ”ז בגין פעילות חברתית.
 3. ציונים – ניתן להמיר ציון 55 ומעלה לציון “עובר” (למעט קורסי אנגלית): סמסטר קיץ תשפ”ג – קורס אחד; סמסטר א’ תשפ”ד – שני קורסים. למימוש עד סוף תשפ”ד בלבד. תינתן אפשרות לבחור את הציון הגבוה מבין שני מועדי הבחינה בסמסטר א’ תשפ”ד.
 4. בחינות סמסטר קיץ תשפ”ג – אפשרות להיבחן במועד מיוחד מותאם/עם הערכה חלופית.
 5. נוכחות בשיעורים שיש בהם חובת נוכחות בסמסטר א’ תשפ”ד – בהתאם לנוהל מילואים בנסיבות חירום, סעיף 6.2.
 6. מעבדות, שיעורי השלמה, סדנאות, תגבור ושעות ייעוץ פרטניות – באחריות המחלקות ובהתאם לצורך.
 7. הערכה חלופית בסמסטר א’ תשפ”ד – באחריות המחלקות ובהתאם לצורך.
 8. הארכת תקופת הלימודים מעל 6 שנים, ללא הפעלת כלל ההתיישנות האקדמית ועד למקסימום של 2 סמסטרים בסך הכל לתואר. למימוש בתשפ”ד-תשפ”ה בלבד – עבור כל שירות של מינימום 50 ימי מילואים במצטבר בתשפ”ד, יוכל סטודנט להאריך לימודיו בסמסטר אחד נוסף.
 9. הפסקות לימודים בסמסטר חורף תשפ”ד – הדיונים במצב אקדמי לא תקין של סטודנטים יתקיימו רק במקרים חריגים. סטודנטים בהפסקת לימודים בסטטוס ‘לא מן המניין’, ישלמו שכר לימוד רגיל בסמסטר א’ תשפ”ד.
 10. דחיית קורס – בהתאם לנוהל מילואים, סעיף 6.8.
 11. הארכת זמן בבחינות – בהתאם לנוהל מילואים, סעיף 6.4.
 12. קורסי קדם – בהתאם לנוהל מילואים, סעיף 6.10. 
 13. הטבת קורס קיץ ללא תשלום למילואימניקים – ההטבה תינתן למימוש בסמסטר קיץ תשפ”ה.
 14. דחיית תשלום שכר הלימוד – לא ייגבה תשלום עד תחילת הסמסטר.
 15. תמיכה לימודית – רענון/השלמת חומר של קורסים שנלמדו בקיץ תשפ”ג טרם הבחינה – באחריות המחלקות.

התאמות לסטודנטים בתואר שני:

 1. הכרה בקורסים – ניתן לקבל הכרה מלימודים בקורס אחד לתואר, לא כולל קורסי ליבה ופרויקט גמר, מתוך רשימה שתפורסם על ידי ראש התוכנית.
 2. ציונים – ניתן להמיר ציון 65 ומעלה (ציון 70 ומעלה בביוטכנולוגיה) לציון “עובר”: סמסטר א’ תשפ”ד – קורס אחד. ניתן לבחור את הציון הגבוה מבין שני מועדי הבחינה.
 3. נוכחות בשיעורים שיש בהם חובת נוכחות בסמסטר א’ תשפ”ד – בהתאם לנוהל מילואים בנסיבות חירום, סעיף 6.2.
 4. הערכה חלופית בסמסטר א’ תשפ”ד – באחריות ראשי התוכניות ובהתאם לצורך.
 5. הארכת זמן בבחינות – בהתאם לנוהל מילואים, סעיף 6.4.
 6. קורסי קדם לסטודנטים מן המניין – בהתאם לנוהל מילואים, סעיף 6.10. 
 7. דחיית תשלום שכר הלימוד – לא ייגבה תשלום עד תחילת הסמסטר.

קבוצה 3 - התאמות לסטודנטים שבני/בנות זוגם גויסו בצו 8 ושוחררו 7 ימים ויותר לאחר תחילת הסמסטר

ההגדרה בקבוצה זאת הינה על פי אחד מהמאפיינים הבאים:

 • סטודנט/ית הורה לילדים עד גיל 13 שבן/בת הזוג בשירות מילואים – כמוגדר לנוהל מילואים של המכללה
 • בני זוג עם ילדים בוגרים
 • בני זוג ללא ילדים

הערה: בני זוג של משרתים בשירות סדיר, בכוחות הבטחון ועתודאים אשר גויסו לשירות מיוחד במהלך אירועי התקופה ומבקשים הקלות בעטיו, יפנו לדקנט הסטודנטים.

מסמכים נדרשים

כדי להיות זכאי להתאמות בקבוצה זו יש להגיש את המסמכים הבאים לדקנט הסטודנטים:

 • צילום תעודת זהות הסטודנט עם ספח פתוח
 • אסמכתא על שירות מילואים של בן/בת הזוג

בני זוג ללא ילדים יצרפו בנוסף תצהיר חתום (קישור לתצהיר) ואחת האסמכתאות להלן:

 • צילום הסכם שכירות דירה/ מעונות /אסמכתא על מגורים משותפים, הרשומים על שני בני הזוג
 • צילום חשבון בנק משותף
 • אסמכתא על ידוע/ה בציבור
 • תצהיר עו”ד

לאחר הגשת המסמכים, יש לפנות למחלקות לקבלת ההתאמות.

התאמות לסטודנטים בתואר ראשון:

 1. הכרה בקורסים למימוש במהלך תשפ”ד בלבד – ניתן לקבל הכרה עד 2 נ”ז לתואר מקורסים בלימודים כלליים ו/או קורסים על פי החלטת המחלקה, זאת בנוסף  ל-2 נ”ז בגין פעילות חברתית.
 2. ציונים – ניתן להמיר ציון 55 ומעלה לציון “עובר” (למעט קורסי אנגלית): סמסטר קיץ תשפ”ג – קורס אחד; סמסטר א’ תשפ”ד – קורס אחד. למימוש עד סוף תשפ”ד בלבד.
 3. הערכה חלופית בסמסטר א’ תשפ”ד – באחריות המחלקות ובהתאם לצורך.
 4. דחיית תשלום שכר הלימוד – לא ייגבה תשלום עד תחילת הסמסטר.

התאמות לסטודנטים בתואר שני:

 1. ציונים – ניתן להמיר ציון 65 ומעלה (ציון 70 ומעלה בביוטכנולוגיה) לציון “עובר”: סמסטר א’ תשפ”ד – קורס אחד. ניתן לבחור את הציון הגבוה מבין שני מועדי הבחינה.
 2. הערכה חלופית בסמסטר א’ תשפ”ד – באחריות ראשי התוכניות ובהתאם לצורך.
 3. דחיית תשלום שכר הלימוד – לא ייגבה תשלום עד תחילת הסמסטר.

קבוצה 4 - התאמות לסטודנטים שנפגעו בצורה משמעותית ומוחשית ממצב המלחמה

בקבוצה זו נכללים:

 • סטודנטים שפונו מבתיהם
 • סטודנטים שאיבדו קרוב משפחה מדרגה ראשונה
 • סטודנטים ניצולי המסיבה או שנכחו באזור הפגיעה במועד האירוע
 • חברי כיתות כוננות פעילים
 • מקרים חריגים נוספים – ניתן לפנות לצוות מרכז החוסן בדקנט עם פירוט הנסיבות האישיות לקבלת סיוע ובדיקת התאמה לשיוך לקבוצה זאת

מסמכים נדרשים

כדי להיות זכאי להתאמות בקבוצה זו יש להגיש את המסמכים הבאים לדקנט הסטודנטים:

אובדן קרוב משפחה מדרגה ראשונה סטודנטים מפונים מביתם סטודנטים ניצולי המסיבה ברעים או נכחו באזור פגיעה במועד האירוע חברי כיתת הכוננות פעילים
 • אישור פטירה
 • צילום תעודת זהות
 • נספח עם פרטי בני המשפחה

צילום תעודת זהות כולל ספח/ אישור תושב

אישור מוסמך של אחת הרשויות (משטרה, רווחה ועוד)

אישור רשות מקומית

לבקשת השתייכות לקבוצה זו בשל מקרים חריגים נוספים שאינם נמנים על קבוצות אלו, יש לתאר את נסיבות הפניה בליווי מסמכים תומכים המאושרים על ידי הרשויות. צוות מרכז החוסן בדקנט יבחן את הבקשה בדבר התאמה לשיוך לקבוצה זו. 

לאחר הגשת המסמכים, יש לפנות למחלקות לקבלת ההתאמות.

התאמות לסטודנטים בתואר ראשון:

 1. רישום לקורסים לשנה א’ – טיפול פרטני יינתן במחלקות לסטודנטים מגויסים בסמסטר א’ של שנה א’ שלא הספיקו להשלים רישום לקורסים.
 2. הכרה בקורסים למימוש במהלך תשפ”ד בלבד – ניתן לקבל הכרה עד 2 נ”ז לתואר מקורסים בלימודים כלליים ו/או קורסים על פי החלטת המחלקה, זאת בנוסף  ל-2 נ”ז בגין פעילות חברתית.
 3. ציונים – ניתן להמיר ציון 55 ומעלה לציון “עובר” (למעט קורסי אנגלית): סמסטר קיץ תשפ”ג – קורס אחד; סמסטר א’ תשפ”ד – קורס אחד. למימוש עד סוף תשפ”ד בלבד.
 4. בחינות סמסטר קיץ תשפ”ג – אפשרות להיבחן במועד מיוחד מותאם/ עם הערכה חלופית.
 5. נוכחות בשיעורים שיש בהם חובת נוכחות בסמסטר א’ תשפ”ד – באחריות המחלקות ובהתאם לצורך.
 6. מעבדות, שיעורי השלמה, סדנאות, תגבור ושעות ייעוץ פרטניות – באחריות המחלקות ובהתאם לצורך.
 7. הערכה חלופית בסמסטר א’ תשפ”ד – באחריות המחלקות ובהתאם לצורך.
 8. הפסקות לימודים בסמסטר חורף תשפ”ד – הדיונים במצב אקדמי לא תקין של סטודנטים יתקיימו רק במקרים חריגים. סטודנטים בהפסקת לימודים בסטטוס ‘לא מן המניין’, ישלמו שכר לימוד רגיל בסמסטר א’ תשפ”ד.
 9. דחיית קורס – על בסיס סעיף 6.8 בנוהל מילואים.
 10. הארכת זמן בבחינות – באישור הדקנט – אישורים יינתנו באופן פרטני דרך מרכז החוסן בדקנט.
 11. קורסי קדם – באופן דומה לסעיף 6.10 בנוהל מילואים.
 12. דחיית תשלום שכר הלימוד – לא ייגבה תשלום עד תחילת הסמסטר.
 13. תמיכה לימודית – שיעורי עזר וסיוע לימודי אקדמי נוסף – מטעם דקנט הסטודנטים.

התאמות לסטודנטים בתואר שני:

 1. הכרה בקורסים – ניתן לקבל הכרה מלימודים בקורס אחד לתואר, לא כולל קורסי ליבה ופרויקט גמר, מתוך רשימה שתפורסם על ידי ראש התוכנית.
 2. ציונים – ניתן להמיר ציון 65 ומעלה (ציון 70 ומעלה בביוטכנולוגיה) לציון “עובר”: סמסטר א’ תשפ”ד – קורס אחד. ניתן לבחור את הציון הגבוה מבין שני מועדי הבחינה.
 3. נוכחות בשיעורים שיש בהם חובת נוכחות בסמסטר א’ תשפ”ד – באחריות התוכנית ובהתאם לנוהל מילואים בנסיבות חירום, סעיף 6.2.
 4. הערכה חלופית בסמסטר א’ תשפ”ד – באישור דקנט הסטודנטים, אישורים יינתנו באופן פרטני דרך מרכז החוסן בדקנט.
 5. הארכת זמן בבחינות – באישור דקנט הסטודנטים, אישורים יינתנו באופן פרטני דרך מרכז החוסן בדקנט.
 6. קורסי קדם לסטודנטים מן המניין – באופן דומה לסעיף 6.10 בנוהל מילואים.
 7. דחיית תשלום שכר הלימוד – לא ייגבה תשלום עד תחילת הסמסטר.

קבוצה 5 - התאמות לכלל אוכלוסיית הסטודנטים (לא נכללים בקבוצות 1-4)

לצד המענים שיינתנו במרכז חוסן לסטודנטים מקבוצות 1-4, יינתנו מענים מותאמים לכלל הסטודנטים בהתאם לצרכים ולמשאבים שיעמדו לרשות המכללה ובהתאם לתוכניות התמיכה השוטפות הקיימות בדקנט הסטודנטים.

התאמות לסטודנטים בתואר ראשון:

 1. הערכה חלופית בסמסטר א’ תשפ”ד – באחריות המחלקות ובהתאם לצורך.
 2. דחיית תשלום שכר הלימוד – לא ייגבה תשלום עד תחילת הסמסטר.
 3. תמיכה לימודית – תינתן תמיכה על פי זכאויות ותוכניות מעטפת קיימות.

התאמות לסטודנטים בתואר שני:

 1. דחיית תשלום שכר הלימוד – לא ייגבה תשלום עד תחילת הסמסטר.
 2. תמיכה לימודית – תינתן תמיכה על פי זכאויות ותוכניות מעטפת קיימות.

דגשים אקדמיים

 • בהתאם לנוהל בחינות, שיטת ההערכה במועדי א’ וב’ תהיה דומה. במועדים המיוחדים ניתן לשלב שיטות הערכה חלופיות (מבחנים בעל פה, שאלון מותאם וכו’).
 • במקרה של מתן ציון “עובר”, בהתאם לזכאות, הסטודנטים יוכלו לשמור את הציון המאוני. באחריותם להגיש בקשה לשמירה על הציון המאוני עד תחילת הסמסטר העוקב .
 • לשם קביעת הצטיינות נשיא או ראש מחלקה, יילקחו בחשבון גם הציונים המאוניים ונקודות הזכות של קורסים שהומרו לציון “עובר”.
 • דיונים על הפסקת לימודים במצב אקדמי לא תקין יתקיימו במתכונת מצומצמת ומקלה ורק במקרים חריגים, כפי שתקבע המחלקה.
 • סמסטר קיץ תשפ”ג:
  • מועדי בחינות קיץ תשפ”ג ידחו בהתאמה לפתיחת הסמסטר ומפורסמים בתחנת המידע
  • סדנאות ותרגולי רענון לקורסים של סמסטר קיץ, יפורסמו בתחנת המידע
  • הסטודנטים זכאים לציון בינארי בקורס אחד בסמסטר קיץ תשפ”ג בכפוף לטופס ייעודי

ייעוץ לימודים

 • Hidden