נהלים לחונך/ת בפרויקט סל”א

אנו מברכים אותך על הצטרפותך לפרויקט מטעם דיקנט הסטודנטים ומקווים כי תעשה/י כמיטב יכולתך למען הצלחת הפרויקט.

פרויקט סל”א מאפשר לסטודנטים המתקשים בלימודים לקבל סיוע באמצעות שיעורי עזר פרטיים, על מנת לשפר הישגיהם.

להלן פירוט של הזכויות והחובות אותן הינך נוטל/ת על עצמך:

 • במסגרת התחייבותך לפרויקט תלמד/י באופן אישי סטודנט/ית הלומד/ת במכללה
 • עליך/עלייך להופיע למפגשים בהופעה הולמת שלא תפגע ברגשות הסטודנט/ית, לדבר בנימוס, להגיע מוכנ/ה למפגש מבחינת חומרי הלימוד שהנך אמור/ה ללמד
 • הפעילות תחל שלושה שבועות מתחילת כל סמסטר ותסתיים עד שבועיים לפני תום הסמסטר. החונכות לא תימשך אל תוך תקופת הבחינות, (למעט המעוניינים בכך)
 • המפגשים יתקיימו בקמפוס המכללה בלבד
 • כל חונך/ת ת/יהיה מחויב/ת ל-2 סטודנטים/ות לפחות בסמסטר
 • הגשת דו”ח חודשי לרכזת עד ה-28 בכל חודש ואם סיימתם לפני, ניתן להגיש לפני המועד הנ”ל כל זאת בכדי להבטיח שתקבלו את השכר ב-10 לאותו החודש. את הדיווח מגישים לפי ההנחיות הבאות:
  • דיווח על תאריכי הפגישות. הדיווח יהיה עבור כל נחנך/ת ועבור כל חודש עבודה בנפרד
  • הדו”ח צריך להיות חתום על ידך ועל ידי הסטודנט/ית שקיבל/ה את שיעורי העזר, ללא חתימת שני הצדדים הדו”ח לא יתקבל
  • את הדו”ח החודשי עליך/עלייך להגיש לרכזת סל”א במייל. לתשומת ליבך, דיווח כוזב מהווה עבירה פלילית ומוסרית ויגרום להפסקת עבודתך באופן מידי

לתשומת ליבך: טפסי הדיווח לבודד ולזוגות ניתנים להורדה כאן (תחת סיוע לימודי אקדמי – סל”א, בפלוס של טפסי דיווח שעות).

 • ידוע לי כי השכר לשעה עבור שיעור הוא 65 ₪ לסטודנט בודד ו-80 ₪ לזוג סטודנטים או לקבוצה (עד 9 סטודנטים)
 • המשכורת תשולם לי באמצעות תלוש שכר שיונפק ע”י המכללה. לתשומת ליבך, השכר יכנס לחשבון הבנק שלך חודש לאחר שהגשת את הדיווח על שעות הפעילות
 • אם ברצונך לעזוב את הפרויקט עליך/עלייך להודיע על כך במכתב/מייל שבועיים מראש לרכזת הפרויקט
 • המכללה רשאית בכל עת, מטעמים ענייניים להפסיק פעילותך בפרויקט

הפרויקט הינו משאב חשוב ואנו תקווה שתתייחס/י אליו ברצינות ובנחישות ותסייע/י לסטודנטים לשפר הישגיהם. הננו מאחלים לך הצלחה במשימה אשר הנך נוטל/ת על עצמך, והננו משוכנעים כי מלבד האספקט האקדמי שבפעילותך, תמצא/י גם הרבה סיפוק והנאה בתרומה הרבה אשר תתרום/תתרמי לסטודנט/ית.

פרויקט סל”אחדר: B208,  דואר אלקטרוני, טלפון: 04-9901776
ימים ושעות קבלה: ימים ראשון-חמישי בין השעות 9:00-15:00

להצטרפות והרשמה

ייעוץ לימודים