טבלת משימות ולוח זמנים למחזור סטאז’ בסמסטר חורף תשפ”ג

התחלת הסטאז’ – עד 15.8.2022

כנס הרצאות מתמחים 5.3.2022

במידה ויחול שינוי כלשהוא בלוח הזמנים תישלח הודעה בדואר אלקטרוני, ויעודכן הקובץ באתרי הסטאז’ במודל. 

  משימה תאריך יעד פירוט
1 מציאת מקום סטאז’ מאי – יולי 2022 הסטודנטים מתבקשים לעקוב אחר הודעות באתר המכללה.
כמו כן יוכלו להתייעץ עם רכזי הסטאז’:
ד”ר אמאל רוחאנא-טובי, ד”ר לילך יסעור, ד”ר סיון קלס
2

תחילת הסטאז’

כל האנפורמציה הרלוונטית למחזור הסטאז’ הנוכחי נמצאת בדף הסטאז’ באתר המחלקה.
האנפורמציה גם תהיה זמינה באתר הסטאז’ ב moodle עם תחילת הרישום לסמסטר חורף תשפ”ג, סטאז’ 2023 1 – 41750.

עד 22.8.2022 ורק לאחר קבלת האישור הסופי מוועדת הסטאז’ הסטודנטים ישלחו לד”ר אמאל רוחאנא-טובי “בקשה לאישור פרויקט סטאז'”. הטופס נמצא בדף הסטאז’ באתר המחלקה.
שימו לב,
סטודנטים בסטאז’ שלא מקבלים תלוש שכר או לא מופיעים בתלוש ניכויים לביטוח לאומי ולביטוח בריאות חייבים למלא טופס “הפניית סטודנט/ית העושה סטאז’ ללא שכר” בדף הסטאז’ באתר המחלקה:
הסטודנטים יעבירו את הטופס החתום בפורמט של WORD, באימייל לד”ר אמאל רוחאנא-טובי
3 שיבוץ מלווה עד סוף ספטמבר 2022 הסטודנטים יקבלו הודעה מד”ר אמאל רוחאנא-טובי
4 הגשה של דו”ח התקדמות ראשון הכולל מבוא מדעי קצר, סקר ספרות, מטרת הפרויקט, מהלך ושיטות העבודה.
הנחיות כתיבה יופיעו באתר הקורס ב- moodle
13.10.2022 הסטודנטים ישלחו למלווה לאחר אישור המנחה .* בהתאם להערות המלווה, הסטודנטים יתקנו את הדו”ח, שיהווה בסיס לטיוטה של העבודה הסופית (סעיף 12)
5 ביקור המלווה של הסטאז’ר במקום הסטאז’ נובמבר – דצמבר 2022

הסטודנטים  יתאמו  מועד מתאים למלווה מטעם המחלקה ולמנחה מטעם מקום הסטאז’ 

6 הגשת דו”ח התקדמות שני הכולל המשך של החלק הניסיוני, תוצאות ראשוניות ומסקנות ביניים.
הנחיות כתיבה יופיעו באתר הקורס ב- moodle
13.12.2022

הסטודנטים ישלחו למלווה לאחר אישור המנחה.
בהתאם להערות המלווה, הסטודנטים יתקנו את הדו”ח ,שיהווה בסיס לעבודה הסופית (סעיף 12)

לקראת כנס הרצאות מתמחים – 5.3.2023

  משימה תאריך יעד פירוט
7 הגשת כותרת הסטאז’ בעברית ובאנגלית לאתר הסטאז’ ב- moodle, לשם תכנון לוח הזמנים של הכנס 31.1.2023 באחריות הסטודנט
8 הגשה לבדיקת המלווה:

 • מצגת ליום סטאז , שני שקפים + שער
 • פוסטר
 • טיוטה של העבודה

הנחיות כתיבה נמצאות באתר הקורס ב- moodle

הגשת תקציר בעברית לבדיקת המלווה.
הנחיות כתיבה נמצאות באתר הקורס ב- moodle

17.2.2023

באחריות הסטודנטים, בתיאום עם המלווה ולאחר אישור המנחה

 

 

הסטודנטים ישלחו את התקציר למלווה לאחר אישור המנחה .יש להשתמש בתבנית עבור התקציר (ראו קובץ “תבנית לנושא ותקציר” ב-moodle)

9 הגשת תקציר לאתר הסטאז’ ב- moodle **

26.2.2023 באחריות הסטודנטים. שליחת התקציר תהיה לאחר תיקון ואישור המנחה והמלווה
10

הגשת מצגת ליום סטאז’ לוועדת הסטאז’ 

26.2.2023
 • הגשת המצגת כמשימה במודל
 • באחריות הסטודנטים
11
 • הצגת העבודה בכנס הרצאות מתמחים
 • הצגת הפוסטר בכנס המתמחים
 • הגשת העבודה הסופית (בכפוף לאישור של המלווה האקדמי) ***
5.3.2022
 • מצגת סעיף 11 (שני שקפים + שער)
 • הסטודנטים ישלחו את העבודה החתומה על ידי המנחה באופן אלקטרוני לכתובת sivanklas@braude.ac.il העבודה תשלח כקובץ אחד של WORD או PDF. שם הקובץ יהיה שם הסטודנט בלבד
 • באחריות המלווה האקדמי לשלוח ישירות לוועדת הסטאז’ את “טופס אישור המלווה האקדמי”
12 בחינת הגנה במהלך השבוע השני והשלישי של הסמסטר
 • הודעה לסטודנטים על מועד הבחינה תימסר בשבוע הראשון לסמסטר
 • הגשת המצגת לאישור המלווה בתיאום אתו/ה

*כל חומר שהסטודנט שולח למלווה יהיה לאחר קבלת אישור מהמנחה. בנוסף, יש להוסיף את המנחה ב- CC לכל אימייל שישלח למלווה בנושא הסטאז’
**עבור פרויקטים סודיים, במידה ומקום הסטאז’ לא מאשר פרסום התקציר בחוברת התקצירים, חובה להגיש את הכותרו ת ב- moodle, אך את התקציר באימייל למלווה בלבד
***הטופס מופיע באתר הסטאז’ ב- moodle

הערות

 • סטודנט שלא יגיש במועד (לפי סעיף 11), תינתן הזדמנות נוספת להגיש במועד הבא- 23.6.2023 (לא ניתן להגיש בין שני המועדים שהוגדרו לעיל).
  לסטודנט שיגיש את עבודתו לאחר המועד הנוסף – ירדו 15 נקודות מציון העבודה.
  פרטים נוספים בנושא נהלי ההגשה של עבודת הסטאז’ נמצאים באתר הקורס ב-moodle
 • שימו לב, לנהלי המכללה של רישום ותשלום עבור קורס, כולל גבית תקורה עבור סמסטרים נוספים, ובמיוחד שהגשה במועד השני (30.6.2023) כרוכה בפתיחת סמסטר נוסף

ייעוץ לימודים