טבלת משימות ולוח זמנים למחזור סטאז’ (41750) בסמסטר חורף, תשפ”ד

התחלת הסטאז’ – עד 10.8.2023

כנס הרצאות מתמחים 25.2.2024

במידה ויחול שינוי כלשהוא בלוח הזמנים תישלח הודעה בדואר אלקטרוני, ויעודכן הקובץ באתרי הסטאז’ במודל. 

 

 

משימה

תאריך יעד

פירוט והערות

1

מציאת מקום סטאז’ (באחריות הסטודנטים)

יוני – אוגוסט 2023

הצעות לסטאז’ באתר ובלינקדאין. ניתן להתייעץ עם רכזי הסטאז’: ד”ר סיון קלס וד”ר לילך יסעור

2

מילוי ושליחת “בקשה לאישור פרויקט סטאז’“* לד”ר סיון קלס

עד 08.08.23

 

הטופס נמצא בדף הסטאז’ באתר המחלקה

 

3

תחילת הסטאז’

כל המידע והטפסים באתר הסטאז’

וכן באתר הסטאז’ ב moodle עם הרישום לקורס

עד 10.08.23

ורק לאחר אישור סופי מוועדת הסטאז’

 

סטודנטים בסטאז’ שלא מקבלים תלוש שכר או לא מופיעים בתלוש ניכויים לביטוח לאומי ולביטוח בריאות חייבים למלא טופס “הפניית סטודנט/ית העושה סטאז’ ללא שכר”. יש להעביר את הטופס החתום בפורמט  WORD לד”ר סיון קלס

במידה ומקום הסטאז’ מעביר מלגה דרך המכללה, יש להגיש בנוסף, טופס בקשה להעברת מלגה

4

שיבוץ מלווה

עד סוף 8.23

הסטודנטים יקבלו הודעה מד”ר סיון קלס

5

הגשת דו”ח התקדמות ראשון  *

10.10.23

יש לתקן בהתאם להערות מלווה / מנחה. הדו”ח יהווה בסיס לטיוטה של העבודה הסופית

6

ביקור המלווה של הסטאז’ר במקום הסטאז’.

נובמבר-2023

הסטודנטים יתאמו מועד מתאים למלווה מטעם המחלקה ולמנחה מטעם מקום הסטאז’

7

הגשת דו”ח התקדמות שני *

31.12.23

יש לתקן בהתאם להערות מלווה / מנחה. הדו”ח יהווה בסיס לעבודה הסופית

 

לקראת כנס הרצאות מתמחים (25.2.24)

8

הגשת כותרת הסטאז’ בעברית ובאנגלית

  25.01.24

לשם תכנון לו”ז הכנס.

יוגש כמטלה באתר קורס הסטאז’ ב moodle

9

 

הגשה לבדיקת המלווה:

 • מצגת ליום סטאז’ (3 שקפים)
 • פוסטר
 • טיוטה סופית של העבודה
 • תקציר בעברית

 5.02.24    

 • בתיאום עם המלווה ולאחר אישור המנחה
 • הנחיות כתיבה ב- moodle

 

10

הגשת תקציר לאתר הקורס ב- moodle.**

  18.02.24 

לאחר תיקון ואישור המנחה והמלווה. יש להשתמש ב”תבנית לנושא ותקציר” ב- moodle.

11

הגשת מצגת ליום סטאז’ במודל

18.02.24

מצגת קצרה שאושרה על ידי מנחה ומלווה

12

 • הצגת מצגת קצרה ופוסטר בכנס הרצאות מתמחים *
 • הגשת העבודה הסופית (בכפוף לאישור של המלווה האקדמי) *

 

25.2.24

 • הסטודנטים ישלחו את העבודה החתומה ע”י המנחה באופן אלקטרוני לכתובת sivanklas@braude.ac.il. העבודה תשלח כקובץ אחד של WORD או PDF. שם הקובץ יהיה שם הסטודנט בלבד
 • אין לשלוח טפסי הערכה למנחה/מלווה

13

בחינת הגנה

במהלך השבוע השני והשלישי של הסמסטר

 • יש להכין מצגת של כ- 20 שקפים המסכמת את חלקי העבודה השונים
 • יש לקבל אישור מהמלווה למצגת. רצוי לבצע חזרה עם המלווה

* כל חומר שהסטודנט שולח למלווה יהיה לאחר קבלת אישור מהמנחה. בנוסף, יש להוסיף את המנחה ב- CC לכל אימייל שישלח למלווה בנושא הסטאז’. הנחיות כתיבה ב moodle

** עבור פרויקטים סודיים, במידה ומקום הסטאז’ לא מאשר פרסום התקציר בחוברת התקצירים, חובה להגיש את הכותרות ב-moodle , אך את התקציר באימייל למלווה בלבד.

הערות:

 1. סטודנט שלא יגיש במועד (לפי סעיף 11), תינתן הזדמנות נוספת להגיש במועד הבא- 06.24. (לא ניתן להגיש בין שני המועדים שהוגדרו לעיל). לסטודנט שיגיש את עבודתו לאחר המועד הנוסף – ירדו 15 נקודות מציון העבודה. פרטים נוספים בנושא נהלי ההגשה של עבודת הסטאז’ נמצאים באתר הקורס ב-moodle.
 1. שימו לב, לנהלי המכללה של רישום ותשלום עבור קורס, כולל גבית תקורה עבור סמסטרים נוספים, ובמיוחד שהגשה במועד השני (30.06.24) כרוכה בפתיחת סמסטר נוסף.

ייעוץ לימודים

 • Hidden