נספח 4 – טופס נסיעות לחו”ל על חשבון תקציב המחקר

נספח 4 - טופס נסיעות לחו"ל על חשבון תקציב המחקר

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • נא למלא את השם הפרטי של החוקר/ת
 • נא למלא את שם המשפחה של החוקר/ת
 • נא למלא את שם הקרן המממנת
 • נא למלא את יעד הנסיעה
 • נא למלא את תאריך תחילת הנסיעה
  Date Format: DD dot MM dot YYYY
 • נא למלא את תאריך סיום הנסיעה
  Date Format: DD dot MM dot YYYY
 • נא למלא את סך כל ימי הנסיעה
 • נא לבחור את מטרת הנסיעה
 • הוצאות נסיעה

 • מחלקת תיירות בלבד
 • נא לציין את סוג המטבע
 • נא לציין את מדינת המוצא
 • נא לציין את מדינת היעד
 • נא לציין את סוג הנסיעה
 • נא לציין את סכום ההוצאה
 • הוצאות שהייה - לינה

 • נא לציין את מספר הימים
 • נא לציין את סוג המטבע
 • נא לציין את סכום העלות ליום
 • נא לציין את סכום ההוצאה הכולל
 • הוצאות שהייה - אש"ל

 • נא לציין את מספר הימים
 • נא לציין את סוג המטבע
 • נא לציין את סכום העלות ליום
 • נא לציין את סכום ההוצאה הכולל
 • הוצאות שהייה - שכירות רכב

 • נא לציין את מספר הימים
 • נא לציין את סוג המטבע
 • נא לציין את סכום העלות ליום
 • נא לציין את סכום ההוצאה הכולל
 • הוצאות שהייה - הוצאות נוספות

 • נא לציין את מספר הימים
 • נא לציין את סוג המטבע
 • נא לציין את סכום העלות ליום
 • נא לציין את סכום ההוצאה הכולל

ייעוץ לימודים