מכינה ייעודית להנדסה

מכינה ייעודית להנדסה במכללה האקדמית להנדסה בראודה הינה מסגרת המחליפה תעודת בגרות לצורך קבלת המועמדים ללימודי ההנדסה במכללה האקדמית.

קהל יעד

המעוניינים ללמוד הנדסה במכללה האקדמית להנדסה בראודה, אשר לא עומדים בתנאי הקבלה מבחינת הזכאות וציוני תעודת הבגרות.

מטרות המכינה

מטרתה של המכינה הייעודית להנדסה ליצור בסיס ידע תואם לדרישות הלימודים האקדמיים במכללה בתכניות הלימוד השונות.

תנאי הקבלה למכינה

 • 12 שנות לימוד
 • זכאות לתעודת בגרות או עד 14 יחידות לימוד חסרות לזכאות לתעודת בגרות (7 יחידות לימוד בציון עובר לפחות)
 • ציון פסיכומטרי 500 או ציון מימד 500 לפחות

תוכנית הלימודים במכינה

תוכנית הלימודים תלמד במלואה כחטיבה אחת כפי שיפורט להלן (לא יינתנו פטורים על סמך ציוני בגרות קודמים):

 • אנגלית – 4 נקודות מכינה – 240 שעות
 • מתמטיקה – 5 נקודות מכינה – 470 שעות
 • פיזיקה – 5 נקודות מכינה – 380 שעות
 • אוריינות אקדמית – 1 נקודת מכינה – 100 שעות
 • סך הכל – 15 נקודות מכינה – 1,190 שעות

הלימודים במסלול הייעודי להנדסה יתקיימו במהלך 5 ימי לימוד בשבוע ימים ראשון עד חמישי.

מועד הפתיחה של המכינה הייעודית להנדסה

מסלול שנתי:

 • מועדי המסלול: 1.11.2022 – 27.7.2023*
 • מבחני סיום במהלך חודש אוגוסט 2023

* יתכנו שינויים במועדי המסלול בכפוף לאישור המל”ג

תעודת גמר מכינה

בוגרי המכינה הייעודית להנדסה יוגשו לבחינות של המכללה האקדמית להנדסה במקצועות שילמדו.
ההישגים במכינה יוכרו במוסדנו כתחליף לתעודת בגרות בעת ההרשמה ללימודי ההנדסה בהתאמה לדרישות המחלקתיות.

תנאי קבלה לבוגרי המכינה הייעודית נובמבר 2022

תנאי רישום ללימודי ההנדסה במכללה האקדמית ניתן לראות בידיעון המכללה.
תנאי קבלה לשנת הלימודים תשפ”ד (השנה הרלוונטית לבוגרי המכינה הייעודית מחזור נובמבר 2022) יפורסמו בידיעון תשפ”ד. באחריותכם להתעדכן בתנאי הקבלה לקראת פברואר 2023 – מועד פרסום הידיעון תשפ”ד.

 • לתלמידים שלא יעמדו בתנאי הציונים המינימאליים לקבלה האוטומטית לשנת הלימודים המבוקשת, תעודת המכינה תהווה עבורם תחליף לתעודת הבגרות והם יתמודדו על קבלתם יחד עם שאר המועמדים
 • בוגרי המכינה המצטיינים, אשר יגיעו לציון 85 ומעלה בממוצע המשוקלל של תעודת המכינה (ללא בונוסים), לא ידרשו בהצגת הציון הפסיכומטרי בעת קבלתם ללימודי ההנדסה למעט המועמדים למחלקה להנדסה אזרחית

בוגרי המסלול, אשר יבקשו להגיש מועמדותם להנדסה אזרחית, ידרשו להגיע לציון 90 לפחות בממוצע משוקלל של תעודת מכינה ייעודית (ללא בונוסים) על מנת להיות פטורים מהצגת הציון הפסיכומטרי בעת קבלתם למחלקה.

מצטיינים אלו, אשר לא יידרשו בהצגת הציון הפסיכומטרי, יחויבו במבחן סיווג במקצוע אנגלית (אמי”ר/ אמיר”ם).

מלגות בתקופת הלימודים במכינה

טופס ההרשמה למכינה המהווה גם טופס בקשת סיוע בתשלום שכר לימוד במכינה, ישלח אליך לאחר הסדרת הרישום למכינה באתר המכללה האקדמית באמצעות תשלום דמי ההרשמה.
צוות המכינה יצור קשר טלפוני עם כל נרשם לצורך הנחיה פרטנית לגבי המסמכים הנדרשים לצורך הצגת התיק בוועדת המלגות הרלוונטית, אשר תתקיים כשבועיים לאחר פתיחת הלימודים במסלול.
שיעורי הפטור משכר לימוד ייקבעו על פי הרקע הסוציו – אקונומי כפי שמשתקף מטופס ההרשמה ובמסמכים שיוצגו על ידי התלמיד.

 • הזכאות לפטור מלא משכר לימוד ומלגות הקיום (לחיילים משוחררים בלבד בלבד), אינה על חשבון הקרן האישית של החימ”ש, אלא מקרן סיוע נוספת

 

שכר לימוד במכינה הייעודית להנדסה

 • דמי רישום למכינה – 150 ₪
 • הרישום לבחינת מימ”ד (בחינת קבלה למכינה למי שאין ציון פסיכומטרי בציון 500 לפחות) – 172 ₪
 • דמי מימוש ושירותים נלווים (למתקבלים למכינה) – *665 ₪.
  * ייתכנו שינויים בתעריף התשלומים הנלווים

תוכנית הלימודים במכינה הייעודית נלמדת כחטיבה אחת.
שכר לימוד למכינה ייעודית בשנת הלימודים תשפ”ג ייקבע על ידי המל”ג בסמוך לפתיחת שנת הלימודים (כ- 14,500 ₪).

תלמידים שלא ימצאו זכאים לפטור משכר לימוד, יידרשו להסדיר את שכר הלימוד במימון עצמי או באמצעות הקרן האישית (לחימ”ש).
תלמידים הזכאים לפטור חלקי משכר לימוד ישלימו את שכר הלימוד היחסי בהתאם לאחוז הפטור.

נוהל הרשמה למכינה הייעודית להנדסה בבראודה - המכללה האקדמית להנדסה בכרמיאל

הרישום למכינה מתבצע באתר המכללה בקישור הזה.

הזמנה לרישום לבחינת המימ”ד הקרובה תישלח לתלמידים הרלוונטיים, לאחר הסדרת הרישום למכינה.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות למרכז המידע של המכללה בטלפון: *9099
למשרדי המכינה בטלפונים: 04-9901972/973/814/833 או בדואר אלקטרוני

בשל מגפת הקורונה, קיום הלימודים הפרונטליים בקמפוס המכללה כפוף לאישור הרגולטור- משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה. במידה ויחול שינוי בהנחיות עד תחילת הלימודים/ במהלכם, יש להיערך ללימודים מרחוק. מידע והנחיות בנושא יישלחו לנרשמים בהמשך.

קישורים שימושיים

ייעוץ לימודים

 • Hidden