סגל המחלקה

סגל המחלקה

מאיה בוכריס
מאיה בוכריס
עוזרת ראש המחלקה | Civil Engineering
חדר: D100
Dr. Shahin Fadi
Senior Lecturer | Civil Engineering
חדר: חדר 004 בניין A-2 (מעונות)
Dr. Mahdi Gaban
Senior Lecturer | Civil Engineering
חדר: חדר 005 בניין A-2 (מעונות)
Dr. Shay Nachum
Senior Lecturer | Civil Engineering
חדר: חדר 005 בניין A-2 (מעונות)
יובל וייס
יובל וייס
מנהל מעבדה | Civil Engineering
חדר: חדר 004 בניין A-2 (מעונות)
איגור לפירו
איגור לפירו
| Civil Engineering
חדר: חדר 005 בניין A-2 (מעונות)
מיכאל זלטופולסקי
מיכאל זלטופולסקי
| Civil Engineering
חדר: חדר 005 בניין A-2 (מעונות)

ייעוץ לימודים