רשימת מלאי של מחסן רכיבים

האתר אינו אחראי לעדכניות או דיוק תיאור החומרים המפורסמים בעמוד זה.
השירות ניתן כחלק מהמאמץ לעזור לסטודנטים. מומלץ להתעדכן/להתייעץ עם מנחה הפרויקט.
הרשימה היא לעיון ולייחוס ראשוני בלבד  ואינה מחייבת או כוללת את כל הרכיבים הנמצאים במלאי המחסן. לשאלות ובירור נוסף ניתן לפנות אל המחסן.
המלאי של חלק מהרכיבים מוגבל, שמור לפרויקט או מרצה מסוים – או (אולי) אזל זמנית – מומלץ לוודא את זמינות רכיב מול המחסן.
הרכיבים המסומנים ב BOLD הינם הרכיבים הבסיסיים והמומלצים בכל קטגוריה (וגם בד”כ יותר זמינים מבחינת כמות). יש לשקול ולהעדיף להשתמש בהם במידת האפשר – לפני שמבקשים/בוחרים רכיב יותר נדיר או מתקדם בקטגוריה (כמובן הכל לפי דרישות הפרויקט הספציפי).

טל. מחסן רכיבים:   04-9086423 

הרשימה (מעודכנת ל 17.06.2019):

לחץ לצפייה והורדה –>  רשימת רכיבי IC של מחסן הרכיבים
לחץ לצפייה והורדה –> 
 רשימת מנועים

  * לפריטים נוספים (חיישנים, משדרים, תצוגות, רכיבי קול ואחרים, אשר אינם ברשימת רכיבי IC) ראה פירוט רכיבים נוספים בהמשך העמוד

*****************************************************************************************************************

מלאי זמין של רכיבי 74xx(x), 40xx, 45xx

פירוט רכיבים נוספים לפי סוגים (מעבר לרכיבי רשימת EXCEL למעלה):  

פירוט רכיבים נוספים לפי סוגים (בנוסף לרשימות הרכיבים שלמעלה)

ערכות פרויקט

ערכות פרוייקט לשימוש הסטודנטים

עזרים לסטודנט

זמינות המחסן ושעות פעילות

טל’: 04-9086423
פקס: 077-2700127
דוא”ל: maxim@braude.ac.il
שעות פעילות חלון השירות לסטודנטים *:
ימים א’-ה’:   9:30-11:30  |  13:30-15:30

* אני משתדל להיות זמין בשעות האלה עד כמה שניתן, אך במקרה של אירועים לא צפויים או מחייבים, בפרט תקלות במעבדות, דיונים, ועדות, הדרכות, השתלמויות, מפגשי עבודה וביקורים – ייתכנו שיבושים.
אם החלון סגור / לא זמין – אפשר לנסות מאוחר יותר.
מי שמגיע מרחוק / במיוחד – מומלץ לתאם הגעה מראש בטלפון.

* בימי חג השעות יכולות להיות מצומצמות יותר, או המחסן יכול להיות סגור בהתאם לנהליי המכללה לגבי אותו חג או מועד. מומלץ לוודא מראש את זמינות המחסן בתקופות החגים.

 

 

בטיחות

הנחיות להשאלת ציוד ורכיבים

 • הנחיות לחתימה על ציוד ורכיבים
  • חתימה על ערכות פרוייקט משמעותיות/יקרות –  אלטרה, רספברי – רק באישור מנחה.
  • מעל לשניים/שלושה פריטים – יש לבוא עם רשימה מוכנה מראש (רכיב-כמות) הכוללת (לפחות) שם מלא, תאריך.
   כתובה בעט ולא בעפרון.
   רשימה פיזית על נייר ולא הקראה ממסך הנייד או המחשב.
   ניתן להשתמש בטפסים מוכנים בצד ימין לחלון השירות – למלא את כל השדות הנדרשים.
  • במקרה של רכיב תקול או חשוד כתקול – אין לזרוק אותו. יש לסמן אותו ולהביא למחסן להחלפה/בדיקה/פסילה של הרכיב.
  • יש להודיע באופן יזום אם הרכיב המבוקש נועד להחליף רכיב קיים שטרם הובא לבדיקה/פסילה, או נועד לגבות רכיבים מעבר לנדרש בפרוייקט.
  • עבור רכיבים תקולים יקרים/משמעותיים – החלפת הרכיב באישור כתוב מהמנחה לאחר בדיקתו את הרכיב.
  • במקרה של מטריצה לא עובדת כנדרש – יש לסמן את החורים הלא תקינים – לבדיקה ע”י המחסן.
  • אין השאלה של רכיב עקב שכחה. במקרה של אובדן רכיב משמעותי, יכול להיות שיהיה הליך תשלום לגביו.
  • ברשימה יש לרכז רכיבים זהים יחד, ללא חזרות. רצוי לקבץ אותם לפי סוג רכיב.
  • אין להשאיר ברשימה רכיב ללא ציון מפורש של כמות, גם אם הכמות היא 1.
  • בקשת רכיב לפי דגם/ערך. לא יתקבלו בקשות לפי תיאור פונקציונלי, שרטוטים.
  • רכיבי IC – חשוב לא לבלבל בין כמות שערים לוגיים נדרשת לכמות הרכיבי IC הרלוונטיים, יש לציין כמות רכיבים בלבד.
  • אין להניח הנחות לגבי הרשימה – מה שלא רשום במפורש – לא בטוח שיתקבל.
  • אין לנו “ערכת רספברי” או “ערכת ווירפ” – יש לציין את כל הרכיבים הדרושים במפורש ובנפרד.
  • רכש רכיבים חדשים – באישור מנחה/מרצה בלבד. עם ציון דגם, כמות כוללת (כולל גיבוי נדרש) ומקום שניתן לרכוש ממנו.
   חשוב לדעת שרכש לוקח זמן, ולבקש כמה שיותר מראש.
  • לדים – לומר מראש אם צריכים צבעים שונים או לא.
  • לחצנים – לציין מראש אם מדובר בלחצן או מתג.
  • חוטי קצר – לומר במפורש כמות וסוג הקצוות (זכר/נקבה).
  • יש להשתדל ,במידת האפשר – לא לחתוך כבלים או לעשות נזקים בלי הפיכים לציוד/רכיבים, כולל דבק חזק מדי . המחסן תמיד מוכן להציע פתרונות חלופיים אשר ישמרו על הציוד, במקרים בהם פתרונות כאלה קיימים. אם יתברר שאין ברירה – אז מותר.
  • יש רשימה אחת לפרוייקט, חתום אחד. לא לעשות כפל חתומים על אותו פרוייקט.
  • יש לבדוק את תכולת מזוודת הכלים במעמד החתימה. מומלץ לבדוק גם לחצני תנין של הכבלים לוודא כי אינם תפוסים או נעולים.
  • נגדים משתנים – יש לציין האם צריכים טרימר או פוטנציומטר מתכתי גדול.
  • המחסן לא משאיל כלים או מכשירים, רק רכיבים וערכות אלקטרוניקה.
  • אין שירות לפרוייקטים פרטיים/אישיים אשר לא במסגרת המכללה וללא מנחה אקדמי.
  • לא ניתן לרכוש ציוד ממלאי המחסן.
  • אין אישור לבצע פרוייקט הכולל רחפן.
  • מחסן לא מחלק סוללות – רק בתי סוללה, אם נדרש. רכש הסוללות באחריות הסטודנט.
  • זיווד הפרוייקט באחריות הסטודנט.
 • הנחיות להזדכות על ציוד ורכיבים
  • יש לפרק את כל הרכיבים עד למצב בו נתקבלו – פרט להלחמות/רכיבים מולחמים. כולל רגליות של לוח WireWrap.
   בפרט בפרוייקט תחרותי – יש לפרק את ערכות הרכב.
   יש לשמור על הברגים ושאר רכיבי ערכת הרכב הקטנים במהלך הפירוק.
  • יש להוריד את כל הרכיבים מהמטריצות.
  • מומלץ לרכז רכיבים זהים יחד – לזירוז ההזדכות.
  • לא לשכוח להזדכות על מפתח המעבדה.
  • ערכות ארדואינו ורספברי – להגיש יחד עם כבל USB וספק תואם, אם נתקבלו במקור.
  • יש לפרק את כרטיס הזיכרון מערכת הרספברי ולהגישו בנפרד.
  • יש להודיע באופן יזום על רכיבים תקולים במעמד ההזדכות, מומלץ לסמן אותם מראש ככאלה.
  • אין לטעון בזמן הזדכות כי רכיב מסויים לא התקבל במקור, למרות החתימה הקיימת לגביו. אם חסר משהו – יש לטעון זאת מול המחסן בזמן אמת (במהלך הסמסטר/פרוייקט) וכמה שיותר בסמוך למועד החתימה/בקשה.
  • המחסן אף פעם לא יקח רכיב משמעותי מסטודנט מבלי לזכות אותו מיד ברשימה. אם לקחתי רכיב ונראה לכם שלא בצעתי רישום/מחיקה – יש להעיר לי על כך מיד, ולא לטעון בדיעבד שהציוד הוחזר – בזמן הזדכות, כאשר הרישום מראה אחרת ואין דרך לבדוק את הטענה.

   

טפסים

???? ??????

שם הקובץ תאריך סוג
שם הקובץ טופס הגשת רשימת רכיבים תאריך סוג pdf download
שם הקובץ דיווח תקלה בניין חדש תאריך סוג pdf download
שם הקובץ דף חתימות מזוודה תאריך סוג pdf download

ייעוץ לימודים