שעות קבלה (בתקופת הלימודים) של מרצים במחלקה

סמסטר א’ תשפ”ד

דואר אלקטרוני של מזכירת המחלקה : annas@braude.ac.il

ייעוץ לימודים