פטורים

בהתאם לדרישות המל”ג, היחידה לאנגלית מסווגת את הסטודנטים לרמות הלימוד באנגלית באמצעות מבחני הסיווג השונים שמעמיד המרכז הארצי לבחינות והערכה (פסיכומטרי, אמי”ר, אמיר”ם).

לסטודנטים במחלקות תכנה והנדסת תעשייה וניהול קיים קורס נוסף באנגלית, מעבר לרמת הפטור, שמטרתו להעשיר ולהכשיר את הסטודנטים באנגלית מקצועית המתאימה למסלול האקדמי והמקצועי שלהם.

exemptions score chart

ייעוץ לימודים