סגל היחידה

סגל היחידה

Tamar Gardner Dayan
Tamar Gardner Dayan | תמר גרדנר דיין
Assistant to Head of English Studies Unit | English Unit
חדר: M107
Dr. Lauren Berman
Lecturer, English Unit, Coordinator of Advanced 1 | English Unit
שעות קבלה: By appointment
חדר: M107
שעות קבלה: By appointment
Stephen Rifkind
Stephen Rifkind
Lecturer | English Unit
חדר: M107
Jeries Eady
Jeries Eady
Lecturer | English Unit
חדר: M107
Dr. Izabelle Sokolovsky
Dr. Izabelle Sokolovsky
Adjunct Lecturer | English Unit
חדר: M107
Ilana Kostyuk
Ilana Kostyuk
Adjunct Lecturer | English Unit
חדר: M107
Enas Ghrayeb
Enas Ghrayeb
Adjunct Lecturer | English Unit
חדר: M107
Lina Essa
Lina Essa
Adjunct Lecturer | English Unit
חדר: M107
Natalia Orlova
Natalia Orlova
Adjunct Lecturer | English Unit
חדר: M107

ייעוץ לימודים