כנס הנדסה מוכוונת קהילה

12/06/18
10:00-16:00

ייעוץ לימודים