פרויקטים מצטיינים

מקום ראשון: את תקציר הפרויקט שזכה במקום הראשון לא נוכל להציג בשל התנגדות מקום העבודה שבו בוצע הפרויקט (סודיות מסחרית).
מקום שני: מערכת בקרה לרובוט זעיר
מקום שלישימערכת גילוי ועקיבה אחר חפץ נע

תוצאות שיפוט הפרוייקט המצטיין

שיפוט הפרוייקט המצטיין במסגרת כנס תעשייה אקדמייה השמיני – תשע”ח

 

פרוייקטים מצטיינים – כנס תעשייה אקדמיה 2017

ייעוץ לימודים