ועדה מארגנת

שם מקום עבודה תפקיד דואר אלקטרוני
פרופ”ח אמיל בשקנסקי – יו”ר הועדה המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מרצה בכיר, מומחה לשיטות ניהול איכות סטטיסטיות ebashkan@braude.ac.il
emilbas@gmail.com
פרופ’  שוקי דרור המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ראש התכנית להנדסת מערכות dror@braude.ac.il
מר קובי גנור – מרכז הפרויקט המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה רכז פרויקטים במח’ שיווק, אחראי לוגיסטי kobig@braude.ac.il
גב’ הניה אשכנזי המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזכירת הכנס henya5@braude.ac.il
גב’ אורית דמבו המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה אחראית אתר האינטרנט oritd4@braude.ac.il
גב’ חוה שר  רפאל יו”ר תכנית מצוינות בתעשייה בצפון chavascher@gmail.com
מר אבי שרייבר המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה אחראי קשרי פנים Avish1@braude.ac.il
מר מתן אברמוביץ התאחדות התעשיינים – מרחב צפון כלכלן, מנהל לקוחות מרחב צפון matana@industry.org.il

ייעוץ לימודים