ועדה מארגנת

12/05/11
שם מקום עבודה תפקיד דואר אלקטרוני
דר’ אמיל בשקנסקי – יו”ר הועדה המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מרצה בכיר, מומחה לשיטות ניהול איכות סטטיסטיות ebashkan@braude.ac.il
emilbas@gmail.com
גב’ אריקה ורשסקו המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה עורכת תוכנית הכנס וחוברת התקצירים erika@braude.ac.il
מר קובי גנור – מרכז הפרויקט המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה רכז פרויקטים במח’ שיווק, אחראי לוגיסטי kobig@braude.ac.il
גב’ אורית דמבו המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזכיר הכנס oritd4@braude.ac.il
מר אלכסנדר ליטבק המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בניית אתר אינטרנט של כנס brdweb@braude.ac.il

ייעוץ לימודים