הגשת תקצירים

00:00-00:00

ההרצאות לכינוס יוגשו בשני שלבים: תחילה יוגש תקציר ההרצאה. לאחר האישור על קבלתו להצגה בכינוס, תוגש המצגת / המאמר המלא/ה.

bullet התקציר יהיה בשפה העברית, בהתאם להוראות המפורטות להלן ובלווי CV מקצועי קצר. מומלץ להשתמש בתבנית המצורפת אשר נועדה לסייע בעריכת התקציר במתכונת הדרושה.
bullet הוועדה המארגנת של הכינוס תודיע למגישים על החלטותיה.
bullet השתתפות בכנס ופרסום התקציר כרוכים בתשלום דמי הרשמה.
bullet בכוונתנו לפרסם לקראת הכינוס את כל התקצירים אשר יוגשו לעיון הוועדה המארגנת וימצאו ראויים לכך מבחינת הנושא והרמה. התקצירים יוצגו בספר תקצירים ובאתר הכינוס:
http://conferences.braude.ac.il/quality12
bullet את התקצירים הערוכים במתכונת הנדרשת יש לשלוח בדואר אלקטרוני אל מזכירות הכינוס לכתובת: quality@braude.ac.il
bullet הנחיות מפורטות: הנחיות להכנת תקציר.doc
bullet הנחיות להכנת המאמר ראה ב: http://www.tandf.co.uk/journals/authors/lqenauth.asp

 

ייעוץ לימודים

  • Hidden