ועדה מארגנת

פרופ’ אמיל בשקנסקי, בראודה – המכללה האקדמית להנדסה בכרמיאל

פרופ’ רון קנת, KPA, מנכ”ל, עמית מחקר בכיר, מוסד שמואל נאמן

פרופ’ שוקי דרור, בראודה – המכללה האקדמית להנדסה בכרמיאל, ראש תוכנית לתואר שני בהנדסת מערכות

ד”ר חוסיין נסראלדין, בראודה – המכללה האקדמית להנדסה בכרמיאל, ראש תוכנית לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול

ד”ר מיכל דלויה, אוניברסיטת חיפה, ראש המגמה ללימודי איכות, החוג לסטטיסטיקה

מר עופר סגל, רפאל, הממונה על ההסמכות ותשתיות האיכות 

מר שרון אנקר, יו”ר האיגוד הישראלי לאיכות

 

כפתור לאתר הכנס